Weerzinwekkende spotprent van de Franse satire krant toont moreel verval van het Westen

Het is voor de Franse satire krant niet voldoende om de symbolen van Islam te beledigen. Zij bespotten zelfs het leed wat de moslims ervaren door hier een spotprent over te maken. In Turkije en Syrië hebben er meerdere hevige aardbevingen plaatsgevonden. Het dodental is hierbij opgelopen tot meer dan 6.000 en het aantal gewonden loopt tot in de tienduizenden. Charlie Hebdo maakt in deze situatie  gebruik van hun recht op de vrijheid van meningsuiting om het leed van onze broeders en zusters te bespotten. 

De ‘satire’ waar Charlie Hebdo zich achter schuilt is eigenlijk een manifestatie van hun haat jegens Islam en de moslims. Er hebben zich meerdere momenten voorgedaan waarin onze geliefde profeet Mohammed (saw) is beledigd of waarin de Islam wordt bespot. In 2007 werden de Deense spotprenten van de profeet (saw) gepubliceerd. In 2015 en 2020 deden ze dit wederom door de profeet (saw) te beledigen middels spotprenten. Dit is een overduidelijke teken van de rancune die gevestigd is in de harten van deze verdorven personen.

Nu heeft de satirische krant dus wederom haar ‘recht op de vrijheid van meningsuiting’ gebruikt, maar dit keer om mensen in een erbarmelijke situatie te bespotten. De onsmakelijke illustratie toont hoe ongevoelig het Westen is voor de gruwelijke en erbarmelijke situatie waar ons Syrische en Turkse broeders en zusters zich in bevinden. Een ideologie die dergelijke acties toestaat is ideologisch failliet. Het is een verdorven ideologie.

In de spotprent werden ingestorte gebouwen afgebeeld met daaronder de tekst: “je hoeft niet eens tanks te sturen”. In andere woorden, de vernietiging van Islamitische landen dient goed- of kwaadschiks plaats te vinden. De moslims moeten in constante leed verkeren. En het komt de bedenkers van de spotprenten alleen maar goed uit dat hier geen tanks/kosten voor ingezet hoefden te worden. 

De zogenaamde vaandeldragers van gelijkheid, vrijheid en broederschap lopen letterlijk over lijken heen. Zij genieten van leed in de moslimwereld, wensen het vanuit ideologische haat toe aan de moslims en doen zelfs aan het openlijk ridiculiseren van het leed van duizenden. Wij dienen ons bewust te zijn van deze structurele haat jegens Islam, haar symbolen en haar volgers. Wij dienen ons bewust te zijn van de ideologische strijd die gaande is. Wij dienen ons bewust te zijn van het feit dat wij een kant dienen te kiezen. Wij als moslims kunnen maar een zijde kiezen, namelijk die in het teken staat van onderwerping aan Allah (swt). 

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland