Hizb ut Tahrir Nederland

Drie decennia om een Oemma te transformeren

Het volgende is vermeld in het boek ‘Tafkeer’ (blz. 104): ‘En om deze reden heeft de Oemma geen generaties of honderden jaren nodig, elk gedachte en handeling vereist slechts minder dan een decennium om te ontplooien in de Oemma. Zodoende…

Benaming locaties en rituelen van Hadj

Vraag:Op bladzijde 50 van het boek Mafaahiem staat: “Bij veel van de masjaa’ir van de bedevaart (masjaa’ir al hadj), zoals het om de Ka’bah heen lopen (tawaaf), het aanraken en het kussen van de zwarte steen en de loop tussen Safa en Marwa….”…

De erfenis van Saalim

Vraag: Op bladzijde 136, de vierde regel van onder, van het boek Adjhiza ad Dawlat Al Khilafa staat: “Toen Salim de slaaf van Aboe Hoedzaifa in al jamama gewond raakte, heeft ‘Oemaar bin Al Khattaab diens erfenis verdeeld” Het is…

Politieke en intellectuele strijd

Vraag:Hizb heeft in een eerder pamflet dat over politieke aandrijving ging, geschreven dat de politieke strijd een manier is en geen methode. Wanneer het wel het geval is (een politieke en intellectuele strijd) en het een manier en geen methode…

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland