Hizb ut Tahrir Nederland

recente

Persverklaringen

Persbericht: Debat over Hoofddoek Bevestigt Anti-Islam Agenda van Nieuw Kabinet

Persbericht: Debat over Hoofddoek Bevestigt Anti-Islam Agenda van Nieuw Kabinet Het eerste grote debat van het nieuwe kabinet onder leiding van premier Dick Schoof richtte zich niet op de dringende problemen van Nederland, maar op de hoofddoek van de moslimvrouw. Dit debat bevestigde de voortzetting van het anti-islambeleid door de regeringscoalitie, bestaande uit de PVV, […]

JA21 Tweede Kamer fractieleider’s oproep tot verbod van Hizb ut Tahrir is een hypocriete vertoning!

JA21 Tweede Kamer fractieleider’s oproep tot verbod van Hizb ut Tahrir is een hypocriete vertoning! De Tweede Kamer Fractieleider JA21 Josef Eerdmans heeft afgelopen donderdagavond in het antisemitismedebat een aantal punten aangekaart met betrekking tot de toenemende antisemitische sentimenten in Nederland. Hij gebruikte hiervoor het onlangs gepubliceerde rapport genaamd Monitor Antisemitische Incidenten 2023. Eerdmans heeft […]

Verslag Khilafah conferentie 2024 Amsterdam

Verslag Khilafah conferentie 2024 Amsterdam De Khilafah conferentie van zondag 3 maart 2024 was alhamdolilah een succes. De conferentie werd gehouden in het licht van 100 jaar zonder een Khilafah staat aangezien de Khilafah officieel was ontbonden op 3 maart 1924. De conferentie werd gehouden in Amsterdam en de imaansfeer was duidelijk waarneembaar onder moslims […]

Introductie

Wie is Hizb ut Tahrir ?

Het partijprogramma van Hizb ut Tahrir Nederland

IDEOLOGIE

Hizb ut Tahrir is een politieke partij,

wiens ideologie Islam is en haar doel het hervatten van de Islamitische manier van leven is door de Islamitische staat te vestigen die Islam ten uitvoer brengt en haar da'wah verkondigt tot de wereld. Hizb heeft een partijcultuur ontwikkeld, die Islamitische regels over de levenszaken omvat. Hizb roept op tot Islam als een intellectuele leiderschap waar systemen uit voortvloeien die alle problemen oplossen, waar een mens mee te maken heeft, hetzij politiek, economisch, cultureel, sociale, of en anderen.

missie & visie

Missie & visie

Islamitische Dawah

Islamitische Staat

Het hervatten van het Islamitische manier van leven middels de (her)-oprichting van een Islamitische Staat in de landen van de Moslims.
Intellectueel Leiderschap

Intellectueel Leiderschap

De partij nodigt uit tot de Islam als intellectueel leiderschap waaruit systemen voortvloeien die alle problemen van de mens oplossen.
Islamitische Boodschap

Islamitische Boodschap

Het uitdragen van de Islamitische boodschap aan de Moslims en hen te cultiveren met Islam.

Everything that becomes true starts with a manifesto

message

Media

Media vertegenwoordiger

Okay PALA

Okay Pala is media-woordvoerder in Nederland van Hizb ut Tahrir. In die hoedanigheid is hij actief om middels het geven van interviews, lezingen en de organisatie van conferenties de partijstandpunten uit te dragen.

E-mail adres: [email protected]

mission & vision

Campaign Contribution

our campaign is powered by contributions
from supporters like you

0 .00

Raised by campaign contributions

Campaign Contribution

Describe the organizational structure of a major modern political campaign

campaign

Don’t miss any updates Get subscribed!

governor

testimonial image

Successful campaigns usually require a campaign manager to coordinate the campaign’s operations. Apart from a candidate, the campaign manger is often a campaign’s most visible leader.

Mathew Willmar Dark NYC
testimonial image

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. Son law garden chatty temper. Oh children provided.

Alberta E. Snyder HR
testimonial image

Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it.

Monica M. Stevens MD

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland