Boeken

De toekomst voor Moslims in Nederland, na 20 jaar assimilatiebeleid

In deze publicatie gaan we in op twintig jaar assimilatiebeleid. Alhoewel de Nederlandse overheid nooit openlijk officieel heeft gesproken over assimilatie van moslims, blijkt vanuit historisch oogpunt dat beleidsmakers wel degelijk een assimilatie voor de moslims in Nederland voor ogen hebben. Dit wordt onder meer aangetoond met een blik op de beleidsvoering van de afgelopen […]

Introductie tot Hizb ut Tahrir

Hizb ut Tahrir is een politieke partij met Islam als haar ideologie (mabda’). Haar doel is de hervatting van de Islamitische manier van leven door middel van het hervestigen van de Islamitische Staat, die de Islamitische systemen implementeert en zijn boodschap aan de wereld verkondigt. Deze partij heeft een partijcultuur opgezetwelke bestaat uit Islamitische oordelen […]

Methode ter verandering

De partij Hizb ut Tahrir houdt zich strikt aan de goddelijke regels waar het de methode betreft die gehanteerd wordt om de verandering te realiseren met als doel de herinvoering van de Khilafah, de terugkeer van de heerschappij van Allah (ﷻ), de verkondiging van de boodschap van Islam aan de wereld, en de manier waarop […]

Persberichten

Qur’an verbranding is een uiting van het jarenlange anti-islambeleid

De voorman van de anti-islam Pegida heeft tijdens een demonstratie voor de Tweede Kamer de Edele Qur’an, verscheurd, met zijn voeten vertrapt en in brand gestoken. Al deze gruwelheden hebben plaatsgevonden met de toestemming van de burgemeester van Den Haag en onder het toeziend oog en bescherming van de politie. De vraag is hoe dienen […]

De LHBTIQ+ en de consequenties voor de moslimgemeenschap

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwijziging van Artikel 1 van de Grondwet om discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet te benoemen. Volgens belangengroepen is dit een historische overwinning voor de LHBTIQ+-gemeenschap. In het betreffende Artikel 1 van de Grondwet staat vermeld dat “discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht […]

Nieuw ontdekte onregelmatigheden Undercover onderzoek naar moskeeën

Volgens het NRC (d.d. 19 December 2022) heeft Dick Schoof de toenmalig burgemeester van Almere, Franc Weerwind, onvolledig geïnformeerd over de grote risico’s van geheime moskeeonderzoeken. “Dat blijkt uit interne mails die zijn vrijgegeven op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Schoof, secretaris-generaal, was gedurende de geheime moskeeonderzoeken Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)”. […]