Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag:
Op bladzijde 50 van het boek Mafaahiem staat: “Bij veel van de masjaa’ir van de bedevaart (masjaa’ir al hadj), zoals het om de Ka’bah heen lopen (tawaaf), het aanraken en het kussen van de zwarte steen en de loop tussen Safa en Marwa….” Het woord masjaa’ir komt ook voor in andere situaties.

Is het niet beter om in plaats van “veel van de masjaa’ir van de hadj” te zeggen “sja’aa’ir van de hadj”? Indien dit klopt, wordt dan het woord “masjaa’ir” verandert in het woord “sja’aa’ir”?

Antwoord:

1 – Het woord “sja’iera” is het enkelvoud van het woord “sja’aa’ir” , “masj’ar” is het enkelvoud van het woord “masjaa’ir” . Zij hebben beiden dezelfde betekenis, maar “masj’ar” wordt vaak gebruikt voor de locaties van de hadj, zoals Safa en Marwa, Mina, Moezdalifa, Arafa en Al-Djamaraat..

Het woord “sja’aa’ir” wordt gebruikt voor de handelingen en rituelen tijdens de hadj, zoals de loop, de omgang om de Ka’bah, het aanwezig zijn op Arafa en het gooien van de stenen.

2 – Zij kunnen worden afgewisseld:

Allah (swt) zegt:{Voorzeker, Safaa en Marwah zijn onder de tekenen van Allah…}In deze context is het woord “sja’aa’ir” gebruikt voor de locaties van de hadj en niet voor de loop tussen Safa en Marwa. Allah (swt) zegt ook:{Maar, wanneer gij van (de berg ) Arafaat weggaat, gedenkt dan Allah te het Sacrale Monument ….}Hier wordt het woord “masj’ar” gebruikt voor de locatie “moezdalifa” , dus voor de locaties van de hadj.

In taalkundige boeken staat het volgende:

Op bladzijde 434 in het eerste deel van het woordenboek al Moehiet staat:

“sji’aar oel hadj zijn de locaties en rituelen van de hadj. Asj sja’iera, Asj sji’ara en al masj’ar: de meeste”.

Op bladzijde 43 in het eerste deel van het woordenboek Al-Moehiet fi al-loegha staat:

“de sja’aa’ir oel hadj zijn de handelingen en de locaties, het enkelvoud is sha’iera.

Op bladzijde 410 in het vierde deel van het woordenboek Lisaan oel ‘Arab staat:

“sji’aar oel hadj zijn de rituelen, locaties en handelingen. Het is het meervoud van sja’iera (…) sja’iera, sji’ara en misj’aar betekenen hetzelfde als sji’aar “

Al-Lahyani heeft gezegd: “sja’aa’ir al-hadj betekent de rituelen van de hadj. Het enkelvoud hiervan is sja’iera (…) al masjaa’ir zijn de monumenten waarvan Allah (swt) heeft bevolen en aanbevolen er naar toe te gaan, daarom worden het de “Sacrale Monumenten” genoemd.”

Al-Zoedjadj heeft gezegd: “de sja’aa’ir van Allah, heeft te maken met alle locaties, monumenten en rituelen waarmee Allah wordt aanbeden.”

Al-Azhari heeft gezegd: “masjaa’ir al-hadj zijn alleen maar de locaties van de hadj en het zijn dus de locaties van de hadj”

3 – Hieruit blijkt dat de woorden asj sja’aa’ir en masjaa’ir elkaar kunnen afwisselen. Maar, zoals we aan het begin hebben gezegd, wordt het woord masjaa’ir gebruikt voor de locaties van de hadj, zoals Safa, Marwa, Mina, Moezdalifa, Arafa, Djamaraat, ….. Het woord sja’aa’ir wordt gebruikt voor de handelingen en rituelen van de hadj, zoals de loop, de tawaaf, het naar Arafa toe gaan en het gooien van djamaraat…..

4 – Wat het corrigeren betreft: Indien blijkt dat het gebruik van dit woord leidt tot verwarring, dan zullen wij het Insja’Allah aanpassen.

8 Djoemad al Oewla 1431 h

22-04-2010 m

Orgineel Arabisch: http://hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3242

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland