Verslag van de bijeenkomst: ‘Oorlog, onderdrukking & assimilatie in de strijd tegen Islam’

Op zondag 13 december 2015 heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd, met als titel: ‘Oorlog,onderdrukking & assimilatie in de strijd tegen Islam’. Nadat een week eerder in Amsterdam, in het kader van een nationale campagne, de bijeenkomst ‘Neem afstand van Westers staatsterrorisme’ plaatsvond, was deze bijeenkomst wederom geslaagd. Er was veel ruimte voor onderlinge interactie en Moslims vanuit alle windstreken van het land gingen met elkaar in gesprek.

De bijeenkomst bestond uit twee lezingen en werd voorafgegaan door een recitatie uit de Koran. In de eerste lezing gaf broeder Sherief Ahmad een uiterst nauwkeurige weergave van het debat over terrorisme en radicalisering en hoe deze in tegenstelling tot wat de media en politiek ons willen doen laten geloven, ontdaan is van feitelijke constateringen. Aan de hand van statistieken en onderzoeksrapporten bevestigde hij waarom het uiterst onterecht en hypocriet is om met de vinger naar de Moslimgemeenschap te wijzen en waarom het uiterst funest is om hier als Moslimgemeenschap in te trappen.

De tweede lezing werd verzorgd door broeder Mikaeel Hasan. Hij ging uitgebreid in op instrumenten die ingezet worden om de druk jegens Moslims op te voeren en de focus in het debat rondom terrorisme en radicalisering naar de Moslimgemeenschap te verleggen. Zo benoemde hij instrumenten als agenda-setting, propaganda en framing  die door de media worden ingezet en herinnerde hij de Moslims eraan om zich niet te laten misleiden door de holle retoriek van diverse politici die zich nu opwerpen als helden, terwijl zij door het jarenlang steunen van tirannen en het voeren van oorlogen in Moslimlanden, bloed aan hun handen hebben kleven en het recht niet hebben om de Moslimgemeenschap op haar verantwoordelijkheden te wijzen, noch op de wijze waarop zij Islam zou moeten begrijpen en beleven. Tot slot voorzag hij de toehoorders van praktische tips, waaronder het belang om te allen tijde de waarheid te spreken, eenheid te smeden onder de Moslims (ons niet laten opdelen in categorieën zoals ‘’radicaal’’ en ‘’extremistisch’’) en het vasthouden aan Islam en de ideeën van Islam, zonder hier ook maar een letter van op te geven.

De bijeenkomst werd afgesloten met het gezamenlijk verrichten van het ‘Asr gebed en het voeren van onderlinge gesprekken. Tot slot was er de mogelijkheid om boeken en tijdschriften aan te schaffen, waaronder het boek ‘De Islamitische Identiteit’. Alle lof zij Allah, wederom een zeer geslaagde bijeenkomst.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland