Hizb ut Tahrir Nederland

Reactie op het onrecht dat het zogenaamde ‘’jihadgezin’’ in Huizen is aangedaan

Vorig jaar augustus werd een Moslimgezin uit Huizen opgepakt op verdenking van het uitreizen naar Syrië. Dit werd destijds met veel tirade en heisa wereldkundig gemaakt. Er zouden zelfs in ‘t Gooi gevaarlijke “Jihadgezinnen” huishouden, wat te denken van de steden met een grotere Moslimpopulatie. Echter blijkt nu dat dit Moslimgezin niets te maken heeft gehad met de beschuldigingen aan hun adres.

Dit was onder meer één van de redenen waarom we het afgelopen jaar zijn opgestaan en intensief de campagne “Samen tegen anti-Islambeleid” hebben gevoerd om het repressieve karakter van de zogenaamde ‘Integrale Aanpak Jihadisme’ aan te tonen en aan de kaak te stellen. We hebben onze kritische noot uitvoerig in onze campagneboodschap doorgecommuniceerd aan eenieder die bereidwillig was hier gehoor aan te geven, via allerhande manieren; hetzij via geschreven teksten zoals artikelen en persberichten of mondeling via lezingen, conferenties en debatten. Daarom zullen we niet uitvoerig ingaan op het maatregelenpakket. Dit kunt u terugvinden op onze officiële webpagina, Facebookpagina en YouTube kanaal.

Waar we de focus wel op willen leggen is dat de verscherpte maatregelen de Moslimgemeenschap zien als een geheel wiens leden een potentieel gevaar kunnen vormen voor de samenleving. De Moslim is hierbij al bij voorbaat verdacht zonder dat een concrete aanleiding daartoe aanwezig is. De enige aanleiding is dat men een Moslim is. In lijn met deze visie is het Moslimgezin in het plaatsje Huizen opgepakt. De man is een praktiserende Moslim die vrouwen geen hand geeft en de vrouw draagt een hoofddoek en zij hebben een diep gekoesterde wens om ooit in een Islamitisch land te gaan wonen. Dit was volgens de autoriteiten een signaal van radicalisering en reden genoeg om hen op te laten pakken.

En het zogenaamde geluidsfragment dat ten grondslag lag aan de gehele verdachtmaking was gebaseerd op “een Arabische radio- of televisienieuwsuitzending die op de achtergrond aanstond”, die bovendien slechts 17 seconden duurde en van erbarmelijke kwaliteit was. Het feit dat men dit op de achtergrond kon horen is een indicatie dat men hen afluisterde. En de vraag is: wat was de werkelijke aanleiding om hen in de eerste instantie te schaduwen? Waren dat de staatsgevaarlijke handelingen die kennelijk niet bestonden? Of was dat hun geloofsbelijdenis en hun streven om hun levens zo goed mogelijk in te richten volgens Islam?

De slachtoffers hebben dit helder geformuleerd door het onrecht dat hen werd aangedaan in relatie te brengen met een “tunnelvisie.” Een tunnelvisie, die gevoed wordt door angst en geresulteerd is uit een bewust anti-Islambeleid tegen Islam en de Moslims. Dat dit gezin achteraf onschuldig verklaard is zal geen effect hebben op de publieke opinie, het enige wat zal blijven hangen bij het overgrote deel van de bevolking zijn de demoniserende termen “Jihadgezin” of “kalifaatgezin.”

We zien ook dat deze trend en dit repressieve karakter van beleidsvoering in alle hevigheid voortgezet wordt en gaandeweg gevaarlijkere vormen begint aan te nemen. Waar men, zoals in het geval van dit gezin, de indruk werd gegeven dat men zocht naar bewijslast om hun vermoedens te bevestigen, al was het maar een gammel audiofragment, roept men vandaag de dag op om hun vermoedens te gebruiken als bewijslast om een verbod aan te kondigen op de gedachten van de Moslims.

Tot slot wensen we het Moslimgezin het allerbeste toe en vragen Allah swt om hen en alle Moslimgezinnen te beschermen tegen alle soorten van kwaad en hen en ons de kracht te geven om door te gaan op Zijn Weg.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland