Verslag van de bijeenkomst: ‘Neem afstand van Westers staatsterrorisme’

Op zondag 6 december 2015 heeft Hizb ut Tahrir Nederland een bijeenkomst georganiseerd, met als titel: ‘Neem afstand van Westers staatsterrorisme’. De bijeenkomst was zeer geslaagd. Moslims uit alle windstreken van het land waren aanwezig en de sfeer was uitermate gemoedelijk.

De bijeenkomst bestond uit twee lezingen en een vraag-en-antwoordsessie. De eerste lezing ging over de wijze waarop de aanslagen in Parijs door verschillende mediabronnen en politici zijn aangegrepen om de discussie te verleggen naar Islam en ‘radicale’ elementen binnen de Moslimgemeenschap. Hierbij gaf broeder Kamal Aboe Zaid voorbeelden van theorieën die gehanteerd worden om Islam te linken aan terrorisme. Uiteraard benadrukte hij op ondubbelzinnige wijze dat Islam terreuraanslagen zoals die in Parijs afkeurt. Bovendien legde hij aan de hand van statistieken uit dat het ontstane beeld rondom Islam en terrorisme en het beeld dat Islam inherent zou zijn aan terreur, berust op een mythe. Vervolgens benoemde hij de bredere politieke context die schuilgaat achter terreuraanslagen in Europa en dat aanslagen niet in een vacuüm plaatsvinden, maar het gevolg zijn van buitenproportioneel buitenlands beleid, westerse interventies en het jarenlang steunen van dictators in de Moslimwereld. Tot slot drukte hij de Moslims op het hart om zich te allen tijde uit te spreken tegen onrechtvaardigheid en zich niet voor het karretje te laten spannen door een discours dat de hunne niet is.

De tweede lezing werd verzorgd door de mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland, de heer Okay Pala. Hij benadrukte het belang van politiek bewustzijn en het hebben van een duidelijke visie als Moslimgemeenschap.  Zo noemde hij diverse deradicaliseringsprojecten en beleidsmaatregelen die als doel hebben om de Moslimgemeenschap te assimileren en afstand te laten nemen van hun kernwaarden. Zo ook is de eis dat de Moslimgemeenschap zich constant als collectief uitspreekt tegen wandaden die begaan worden, een eis die een breder politiek doel dient, namelijk ervoor zorgen dat invloedrijke Moslimvertegenwoordigers aangestuurd worden om de Moslimgemeenschap te monitoren en een intern debat te voeren over belangrijke Islamitische concepten (zoals Jihad, Khilafah, Sjaria en Oemma) die als ongewenst worden geacht.  Ook legde hij uit hoe we ons als Moslims dienen op te stellen in het huidige klimaat dat gekenmerkt wordt door angst en vooroordelen en het belang om ons gezamenlijk uit te spreken, wanneer het gaat om vraagstukken die ons allen binden, zoals het aanstaande boerkaverbod en de motie tegen het salafisme. Hierbij is het vereist dat we deze kwesties gezamenlijk agenderen aan de hand van een onafhankelijk platform dat vrij is van overheidsinvloeden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een interactieve vraag-en-antwoordsessie, waarbij zowel broeders als zusters vragen konden stellen die betrekking hadden op de lezingen. Zo werden er vragen gesteld die te maken hadden met het vormen van een eenheid als Moslimgemeenschap, oplossingen voor problemen waar de Moslims in Nederland mee kampen en welke rol Hizb ut Tahrir hierin kan vervullen. Tot slot willen wij eenieder bedanken die de moeite heeft genomen om de bijeenkomst te bezoeken.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland