Hizb ut Tahrir Nederland

“Integratie volgens Verhagen mislukt” en “Verhagen: Multiculturele samenleving mislukt” kopten de Nederlandse kranten op dinsdag 15 februari na uitspraken gedaan door minister Verhagen (CDA). Minister Verhagen volgt met deze uitspraken het voorbeeld gesteld door Sarkozy, Cameron en Merkel; die kort geleden allen hetzelfde zeiden. Daarom is hetgeen gezegd moet worden tegen Sarkozy, Cameron en Merkel ook op minister Verhagen van betrekking.

U allen stuurt zwaar gewapende soldaten de wereld rond om uw ideologie van “seculiere democratie” en “vrijheid” te promoten. “Want iedereen moet kunnen leven zoals hij wil”, zegt u dan, “vrij van onderdrukking en vervolging”. Maar als iemand in uw eigen land zich dan wil kleden volgens een traditie die de uwe niet is; of wil eten volgens een traditie die de uwe niet is; of wil geloven in iets waar u niet in gelooft; dan zegt u: “de multiculturele samenleving is mislukt!”. En dan draait u zich om en komt u met allerhande wetten en verordeningen die de mensen dwingen om te leven zoals u wilt dat zij leven.

Speciaal voor minister Verhagen moet aan deze opmerking nog iets toegevoegd worden, echter. Want minister Verhagen, wij vragen u, kunt u ons misschien een voorbeeld geven van beleid door de Nederlandse overheid dat mensen aanmoedigde om vast te houden aan hun tradities? Dat de Nederlandse samenleving aanmoedigde om verschillende tradities te accepteren en te omarmen? Één voorbeeld van zo een beleidsregel vragen wij u maar, zeg uit de laatste tien jaar.

Al dat wij gezien hebben, namelijk, was beleid dat hetgeen mensen anders maakt probeerde te vervolgen. Er was feitelijk geen minister en hij zag iets van mensen met een “kleurtje” dat vreemd voor hem was of hij riep op tot wetten hiertegen. De moslims moesten Islam veranderen want ze moesten democratie en vrijheid accepteren. Handen schudden moest verplicht worden. De boerka moest verboden worden. Halal vlees moest verboden worden. Het Islamitisch huwelijk moest verboden worden. De hoofddoek moest verboden worden.

Wat de politiek in Nederland dus werkelijk gedaan heeft, minister Verhagen, is haat tegen”het vreemde” – in het bijzonder Islam en de moslims –aanwakkeren. En hierbij moet gezegd worden: welbewust en zonder scrupules! Want iedere keer dat een aanklacht tegen “het vreemde” door feiten en statistieken ontkracht werd – zoals bijvoorbeeld de fabel dat “vreemden” verantwoordelijk zijn voor de meeste misdaad in Nederland1, of de fabel dat “vreemden” slechter presteren op school omdat zij niet geïnteresseerd zijn in onderwijs2, of de fabel dat “vreemden” enkel hier zijn om van een uitkering te genieten3 – dan negeerde men dezen. Dan ging men gewoon door met de belastering van “het vreemde”, of men zocht een ander reden om “het vreemde” te kunnen belasteren. Op geen enkel moment heeft de politiek in Nederland respect of tolerantie voor verschillen laten zien. Laat staan gepromoot.

Ook u kunt zich aan onze aanklacht niet onttrekken. Want nu de samenleving in brand is komen te staan door de aangewakkerde haat voor “het vreemde” – en na verschillende brandaanslagen tegen moskeeën mogen we wel zeggen: letterlijk in brand is komen te staan , hoe kunt u wederom “het vreemde” hiervoor de schuld te geven. Dit is namelijk wat het betekent wanneer u zegt dat de oplossing voor het door u geschetste probleem ligt in de inburgering van nieuwkomers. Deze zou zich meer op Nederlandse normen en waarden moeten richten. U zegt, met andere woorden: “De vreemden moeten we aanpakken”.

Wij begrijpen wel waarom dit pad gekozen is, meneer Verhagen. Want iedereen kan zien dat de het leven van verreweg de meeste mensen niet beter en makkelijker wordt maar juist zwaarder en moeilijker. U en uw collega’s zoeken een zondebok en geven daarom “het vreemde” de schuld van alles.

Maar wees gewaarschuwd. De wereld heeft al eerder kunnen zien waar dit pad van het zoeken van een zondebok naar leidt.

1 Volgens statistieken zijn zij procentueel meer vertegenwoordigd onder de misdadigers, maar in absolute termen worden verreweg de meeste misdaden gepleegd door autochtone daders.

2 Onderzoek toonde immers aan dat bewuste en onbewuste discriminatie op school een belangrijke oorzaak hiervoor is.

3 Onderzoek toonde immers aan dat bewuste en onbewuste discriminatie op de arbeidsmarkt een belangrijke oorzaak hiervoor is.

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland