Hizb ut Tahrir Nederland organiseert op zondag 21 september een conferentie, met als titel ‘Samen tegen anti-Islambeleid’. Tijdens de conferentie staan de draconische beleidsmaatregelen (zoals opgetekend in het actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’) centraal. In het kader van deze beleidsmaatregelen zijn wij een campagne gestart, om de mensen bewust te maken van het stigmatiserende karakter van het maatregelenpakket en diens verstrekkende gevolgen voor de Moslimgemeenschap in Nederland.

De conferentie heeft voornamelijk tot doel om het maatregelenpakket in kaart te brengen en het onrecht wat de Moslims in Nederland wordt aangedaan aan de kaak te stellen.

U bent van harte uitgenodigd om de conferentie bij te wonen.

(Gaarne aanmelden via [email protected])

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland