Na de toespraak van de Amerikaanse president Obama waarin hij verklaarde dat de VS er alles aan zal doen om de terreur van IS en andere ideologisch verwante groeperingen te bestrijden in Irak en Syrië, heeft ook Nederland stappen ondernomen om zich te mengen in de strijd tegen IS in Irak. Het kabinet heeft tijdens een ingelaste ministerraad besloten om acht F-16 gevechtsvliegtuigen te sturen naar Irak tezamen met 380 militairen.

De redenering van het kabinet achter dit besluit is dat de dreiging van ISIS moet worden bestreden. Het ‘kalifaat’ van ISIS is volgens het Nederlands kabinet daarnaast ook een aantrekkingskracht voor Moslims uit Europa om daarbij aan te sluiten. Bij terugkomst zouden deze Europese Moslims volgens het kabinet een gevaar voor de samenleving vormen vanwege hun “radicalisering” in het oorlogsgebied.

Sinds het begin van de Syrische opstand heeft het Westen, vooroplopend de VS, tevergeefs pogingen ondernomen om hun invloed en grip in Syrië te laten gelden door middel van diverse plannen en projecten. Van de oprichting van de Syrische Nationale Coalitie tot aan het voorstellen van stappenplannen. Geen van deze plannen zijn succesvol geweest voor Amerika om Syrië weer terug in haar invloedssfeer te krijgen zoals zij dat wenst. De volksopstand echter, groeide ondanks de vele pogingen van het Westen uit tot een ware Islamitische revolutie. Met Islamitische slogans, symbolen en visies, met een mogelijke Islamitische staat (lees: geen ISIS) in het vooruitzicht. Een die niet met geweld wordt opgelegd maar met de consensus en goedkeuring van het Syrische volk, tegen de zin van Amerika en haar bondgenoten.

Dit is de hoofdzakelijke reden geweest van de VS om een brede coalitie van meer dan 50 staten te vormen om Syrië en Irak aan te vallen. Het ISIS verhaal wordt enkel als een voorwendsel en rechtvaardiging gebruikt om militaire en politieke inmenging van het Westen in Irak en Syrië wederom mogelijk te maken. De realiteit van ISIS is dat zij een groep is die een bepaald gebied met geweld onder haar controle heeft gekregen zonder dat zij de volledige steun en loyaliteit geniet van het volk en door de Islamitische Oemma niet erkend wordt. Waar de Oemma wel achter staat is de nobele revolutie en haar volk welke strijdt tegen het onrecht van Bashar al-Assad. En die wanneer het regime wordt afgezet, in plaats daarvan een Islamitische staat zal oprichten met de volledige steun en loyaliteit van het volk dat haar leider zelf zal kiezen. Hierin schuilt het werkelijke gevaar voor het Westen.

De Amerikaanse overheid heeft eerder haar plannen voor het Midden-Oosten en specifiek Irak verduidelijkt. En dat is de opsplitsing van Irak langs etnische- en religieus sektarische lijnen; Koerdisch, Soennitisch en Sjiitisch. Haar plan voor Syrië is om de overgebleven Islamitische volksopstand hardhandig de kop in te drukken aangezien niet stellingen en kazernes van het brute Syrische regime worden gebombardeerd maar die van diverse Islamitische groepen die het regime van  Bashar al-Assad bevechten en die niets van doen hebben met ISIS.

Dit deed zij eerder om Islamitisch activisme de kop in te drukken in Afghanistan, Somalië en recentelijk nog in Mali en andere landen van de Moslims. Dat de VS en haar bondgenoten niet uit humanitaire gronden bewegen om zogenaamde minderheden te beschermen in Irak is duidelijk. Want zij hebben geen vinger bewogen toen het brute Syrische regime dat alle “red lines” heeft gepasseerd door haar inzet van chemische wapens op de burgerdoelen en andere gruweldaden die ruim 200.000 doden tot gevolg hebben gehad, maar nu ineens wel militair in willen grijpen wanneer het hen uitkomt.

Alles wijst ernaar uit dat de werkelijke doelen kolonialistisch van aard zijn. De rest van de landen, zoals Nederland, zijn slechts een dekmantel om de Amerikaanse oorlogszucht een schijn van internationale legitimiteit te geven.

De Nederlandse overheid laat zich weer blindelings meeslepen in de retoriek van de VS, zonder dat zij geleerd heeft van haar fouten in het verleden met betrekking tot Irak. De Nederlandse overheid lijkt even vergeten te zijn dat zij eerder steun heeft verleend  aan de Amerikaanse leugens over massavernietigingswapens om Irak binnen te vallen; met als gevolg dat drie keer het equivalent van de totale populatie van Luxemburg is gedood! En dat tot niets anders geleid heeft dan chaos, sektarisch geweld en politieke instabiliteit.

Daarnaast zien we ook dat het nieuwe antiradicaliseringsmaatregelen pakket dat recentelijk door het kabinet geïntroduceerd is en waar we zo fel tegen geageerd hebben, in lijn staat met haar militaire steun en ambitie om Islam en de Moslims zowel op Nederlands bodem als daarbuiten aan te pakken.

Ook hebben de politiek en media hun uiterste best gedaan om de irreële angst voor Islam in Nederland te versterken bij het volk zonder daarvoor gegronde redenen aan te geven. Zo heeft zij door een reeks van onjuiste insinuaties, vermoedens en verdachtmakingen de basis gelegd voor een publieke opinie om de draconische maatregelen die de Moslimgemeenschap hard treffen door te voeren, evenals de militaire steun en aanwezigheid van Nederland in Irak en eventueel Syrië te rechtvaardigen. Dit terwijl de reële angst heerst bij de Moslimgezinnen in Irak en Syrië die vrezen dat hun gezinnen, families en dierbaren compleet van de kaart geveegd zullen worden, dit keer door Westerse bommen.

Militaire interventies van westerse staten hebben tot nu toe nooit vrede en stabiliteit in de Islamitische wereld gebracht en zullen dit ook in de toekomst niet brengen. De blinde steun van Nederland en haar aanval van de landen van de Moslims tezamen met de nieuwe anti-Islam maatregelen zullen de verstandhouding tussen Moslims en niet-Moslims in Nederland ernstig verstoren.

Het is van essentieel belang dat de Moslims in Nederland zich verenigen en dit oorlogsbeleid en iedere westerse inmenging in de aangelegenheden van de Moslims in de Islamitische wereld verwerpen. Het is slechts de hervestiging van de echte Islamitische Staat Al Khilafah die vrede en stabiliteit voor zowel de Moslims als de Niet-Moslims zal realiseren. En tegelijkertijd een einde zal maken aan de Westerse agressieve beleidsmaatregelen in de Moslimlanden.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland