De ‘Israëlische’ bezettingsmacht bestormde de Al- Aqsa moskee bij dageraad op woensdag 24 september 2014, en vielen de gelovigen aan, waarbij tientallen gelovigen die binnenin aanwezig waren werden verwond. Ze hebben ook strenge maatregelen en restricties opgelegd betreffende de toegang van de gelovigen tot de Al-Aqsa moskee op tijdstippen van het aanbreken van de dageraad. Ze onthouden vrouwen, waaronder vrouwelijke studenten, de toegang om Al-Aqsa binnen te treden, terwijl alleen oudere mannen wordt toegestaan om binnen te treden. Op maandag 22 september 2014 stormden 72 Joodse vrouwelijke soldaten Al Aqsa binnen terwijl de moslimvrouwen werden belet om binnen te treden, de vrouwen zijn nu aan het kamperen bij de poorten van de moskee, de Al-Majlis en Hitta poort.

De Joodse aanvallen op Masjid Al-Aqsa houden aan onder het toeziend oog en binnen gehoorafstand van de Islamitische wereld, alsof het een algemene zaak is geworden die geen aandacht verdient.

De aanvallen, arrestaties, en beledigingen jegens de moslimvrouwen duren voort zolang de heersers van de Moslimwereld toe blijven kijken. De bezettingsautoriteiten hebben op 9 september drie vrouwen de toegang tot de moskee ontzegd voor een maximale periode van veertig dagen, alsook hebben ze vier vrouwen en twee kinderen gearresteerd in de omgeving van de Damascus poort (Bab al Moed ) op de 21e van dezelfde maand. Dit komt bij de vernederingen, mishandelingen en beledigingen tegen de vrouwen die hebben gekampeerd binnen Al-Aqsa en bij haar poorten, op een moment waarbij mannen schaars zijn geworden.

Dit vindt plaats terwijl de regering van de zogenoemde Palestijnse autoriteit de veiligheidscoördinatie met de Joden voortzet terwijl zij de overeenkomsten niet respecteren en zij geen enkel pact van verwantschap of verbond van de bescherming jegens de moslims vervullen.

Subhan’Allah! Moslimvrouwen zijn berecht en veroordeeld tot uitzetting en geslagen en onderworpen aan beledigingen, terwijl de vrouwen van de Joodse kolonisten volledige vrijheid krijgen om de moskee en de binnenplaats te ontheiligen!

Alsof de verraderlijke heersers niet volstaan met hun verraad om Al-Aqsa op te geven, maar ze waren er snel bij om hun vernedering en verraad te vergroten met het toestemmen om de Amerikaanse en westerse troepen te vergezellen in hun kruistocht in het aanvallen en bombarderen van Irak en Syrië, onder het mom van het elimineren van ISIS. Terwijl zij geen legers stuurden in de richting van Palestina en Jeruzalem om hen uit de klauwen van Joden te kunnen bevrijden – de vijanden van de Islam en moslims.

O Oemmah van de Islam en zijn legers! Hebben de vrouwen niet gekampeerd tegenover Al-Aqsa en het verdedigd met hun zielen en lichamen? Is er dan geen gevoel van trots en waardigheid in jullie? Voelden jullie geen vernedering toen de vijanden van Allah (swt), de Joden, de heiligheid van de Al-Aqsa moskee schenden en de vrouwelijke Joodse soldaten vrij rondlopen en het ontheiligen met hun schandalige handelingen en beledigende taal?!

De Joodse feestdagen naderen en de pogingen tot het binnendringen van de moskee zal toenemen evenals hun hoop op de nabijheid van het bereiken van hun droom tot het bouwen van hun tempel terwijl jullie toekijken. En degenen die hun ogen voor dit alles op een denigrerende manier sluiten, zij zullen dit samen met hen goddeloos en schaamteloos coördineren.

Hoe ga je de Heer der werelden onder ogen komen wanneer Hij (swt) jou vraagt op welke manier jij de Masra (Passage) van Zijn Profeet op een bord opofferde aan de Joden en hiermee grote schade aanrichtten? En wat zal je zeggen tegen Oemar, Salaahoeddin en Qoetoez die vochten en streden ter verdediging van dit gezegende land en haar bevrijding van de kruisvaarders? Hoe ga je de Heer der werelden onder ogen komen terwijl je hebt gefaald om de tweede rechtgeleide Khilafah volgens de methode van de Profeet te her vestigen? Dus haast je om dit werk te verrichten voordat het te laat is.

Allah swt de Almachtige zegt :

هل يجزون إلا ما كانوا يعملو

‘”Zullen zij worden beloond, anders dan voor hetgeen zij deden?”(VBK soera Al A’raf, ayah 147)

Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Vrouwen afdeling

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland