http://www.hizb-ut-tahrir.nl/images/pdf/oproep_tot_eenheid.pdf

”Oproep tot eenheid” door en voor de moslimgemeenschap

Al geruime tijd is de vraag van de moslimgemeenschap naar een onafhankelijk platform dat oprecht waakt over de belangen van de moslimgemeenschap, tot nu toe onbeantwoord gebleven. Dit is waarom we als Islamitische politieke partij en als onderdeel van de moslimgemeenschap in Nederland een poging hebben gewaagd om de verschillende groepen binnen de moslimgemeenschap bijeen te brengen. In dit kader hebben we het eenheidsdocument “Oproep tot Eenheid” opgesteld en een publieke bijeenkomst gefaciliteerd voor aanstaande zondag 17 april in Amsterdam.

Wij geloven dat de diversiteit binnen de moslimgemeenschap geen reden mag zijn voor verdeeldheid en dat onze kracht ligt in de saamhorigheid en eenheid in de zaken die ons allen binden als moslims. Dit unieke initiatief zal daarom de focus verleggen van wat ons scheidt naar wat ons bindt. Het is nu belangrijker dan ooit dat we als moslimgemeenschap gezamenlijk het gesprek aangaan en een blok vormen tegen de voortdurende Islamhetze.

In het eenheidsdocument (deze vindt u in de bijlage) reiken wij de gehele moslimgemeenschap de hand om zodoende samen de handen ineen te slaan wanneer het gaat om het behoud van onze Islamitische identiteit. En hoe we ondanks eventuele geschillen nader tot elkaar kunnen komen en overeen kunnen komen op punten die ons allen binden. Het document dient als startpunt voor onderling overleg en contact opdat we samen de toekomstige obstakels het hoofd kunnen bieden.

Gedurende de publieke bijeenkomst zullen meerdere sprekers van verschillende moslimorganisaties aanwezig zijn. Het doel is om gezamenlijk in gesprek te gaan over de huidige situatie van de moslimgemeenschap in Nederland en de uitdagingen waarmee zij kampt. U kunt hierbij denken aan het pleidooi voor een ”Europese Islam”, de motie tegen salafisme, een verbod op Halal slacht, een aanstaand niqaabverbod, het assimilatiebeleid en de toenemende Islamofobe sentimenten in de samenleving. Wij hebben vijf punten opgesteld die het uitgangspunt zullen vormen voor de publieke bijeenkomst:

1.     JA VOOR HET BEHOUD VAN DE ISLAMITISCHE IDENTITEIT

Onze identiteit is ons gegeven door de Schepper en wij hebben de plicht en het recht om deze identiteit te beschermen en te behouden.

2.     NEE TEGEN EEN EUROPESE ISLAM

Wij verwerpen de vorming van een Europese Islam welke ons weglokt van de ware Islam en de rest van de moslims op de wereld.

3.     NEE TEGEN HET ASSIMILATIEBELEID

Assimileren betekent dat wij onze Islamitische waarden moeten inruilen voor andere waarden. Wij weigeren de waarden die ons door Allah (swt) gegeven zijn te verruilen voor iets anders.

4.     JA VOOR SAMENLEVEN

Wij zijn niet tegen samenleven wanneer dit gepaard gaat met respect voor de moslims en hun religie.

5.     NEE TEGEN HET BELEDIGEN VAN ISLAM

Wij accepteren niet dat onze heilige waarden zoals Allah (swt) en de Profeet (saw) onderwerp zijn van spot onder het mom van vrijheid van meningsuiting.

Tot slot

We hebben achter de schermen hard gewerkt om de verschillende groepen bijeen te brengen in de hoop dat het zal fungeren als een onafhankelijk platform dat in het belang zal zijn voor Islam en de moslims. Wij vragen Allah (swt) om het in het voordeel te laten zijn van Islam en de moslims.

Bijlage 1:Eenheidsdocument (Oproep tot eenheid, online versie)

Adresgevens: (Rhoneweg 12-14, 1043 AH Amsterdam).

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland