Niet-moslims in de Khilafah staat

Met recht kan men stellen dat het onderwerp de Islamitische Staat AlKhilafah vandaag de dag een van de meest vooraanstaande onderwerpen is binnen de internationale politiek. Als vanzelfsprekend is ten gevolge hiervan ook op landelijkniveau een behoefte ontstaan aan verdere informatie omtrent deze staatsvorm, welkespecifiek is voor Islam, en de methode van Islam om haar ten uitvoer te brengen. Feitelijk is de Khilafah de entiteit die de wetgeving van Islam, de sjarieā€™a, ten uitvoer brengt. De sjarieā€™aomvat een oplossing voor al de problemen die horen bij het leven van de mens, binnen ieder facet van het leven.

Zoomvat de sjarieā€™aeen economisch systeem gebaseerd opde Islamitische ā€˜aqiedaals oplossing voor de problemen die horen bij het leven van de mens als economisch subject, een sociaal systeem gebaseerd op de Islamitische ā€˜aqiedaals oplossing voor de problemen die horen bij het samenleven van man en vrouw in hun onderlinge relatie, een strafrecht systeem waarvolgens omgegaan moet worden met overtredingen van wetten, enzovoorts.

Het idee dat de sjarieā€™avan Islam enkel de strafmaat uiteenzet bij overtreding van de geboden en verboden van Islam is dan ook duidelijk een verkeerde beschrijving van de realiteit van de sjarieā€™a. Islam als ideologie biedt een oplossing voor alle vraagstukken van de mens, het biedt een op het verstand gebaseerd basisidee welke de fundamentele levensvragen beantwoord, waaruit vervolgens oplossingen voortvloeien die alle gedragingen en gedachten in het leven vormgeven.

Het naast elkaarbestaan van individuen met verschillende culturen, ieder met hun specifiek eigen religieuze en/of ideologische overtuigingen, is een natuurlijke situatie voor de mensheid. Het is een aanklacht tegen de westerse ideologie,de seculier liberale democratie (het kapitalisme),dat vandaag de dag -ruim 200 jaar na haar introductie als ordenende ideologie -nog steeds gediscussieerd wordt hoe om te gaan met individuen die weliswaar onder de seculier liberale democratie leven, maar haar niet als fundamentele overtuiging geadopteerd hebben. Feitelijk gezien bestaat er binnen de seculier liberale democratie nog steedsgeen consensus betreffende de ordening van het samenleven van individuen met verschillende religieuze en/of ideologische overtuigingen.

Volgens sommigen zou iedereen in de seculier liberale democratie een leven moeten kunnen leiden in overeenstemming met de aangehangen overtuiging en daaruit resulterende ideeƫn. Volgens anderen moet iedereen in de seculier liberale democratie ten minste het pakket fundamentele ideeƫn van de seculier liberale ideologie adopteren. En volgens sommigen zouden voor iedereen, ongeacht de aangehangen overtuiging, de fundamentele vrijheden in de seculier liberale democratie moeten gelden. Volgens anderen, echter, zouden deze vrijheden enkel moeten gelden voor diegenen die de seculier liberale democratie hebben geadopteerd. En volgens sommigen moet loyaliteit tegenover de seculier liberale democratie geƫist worden, terwijl volgens anderen gehoorzaamheid aan de geldende wetten zou moeten volstaan.

In afwezigheid van een menselijke oplossing voor de gestelde kwestie beheersen vooroordeel, racisme, discriminatie en achterstand het leven van grote groepen mensen in al de westerse samenlevingen. Een realiteit die bevestigd wordt door verschillende statistieken, zo isbij gelijke opleiding is werkloosheid onder allochtonen totwelvijfmaal zo hoog als onder autochtonen.

Islam alsideologie omvat een specifiek idee betreffende de methode ter ordening van het samenleven van individuen met verschillende religieuze en/of ideologische overtuigingen. Dit systeem van Islam is compleet in al haar facetten en onderdelen,waarbij de rechtenen plichten van ieder die onder haar leeftbepaald zijn, helder en duidelijk. Reedshonderden jaren is dit specifieke systeem geĆÆmplementeerd geweest, en heeft zij het samenleven van miljoenen mensen van iedere mogelijke overtuiging en religie geordend.

Onder invloed van oriƫntalistisch denken is maar weinig van deze oplossing werkelijk bekend bij de westerse mens. De intentie van deze publicatie is dan ook de lezer ervan enig inzicht te verschaffen hieromtrent; de ordening van het samenleven van individuen met verschillende religieuze en/of ideologische overtuigingen onder het systeemvan Islam, de rechten en plichten op zowel de moslims en de niet-moslims.

Deel op social media

De officiƫle meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiƫle woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiƫle websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiƫren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland