Hizb ut Tahrir Nederland
 Het islamitische oordeel over: klonen, orgaantransplantatie, abortus, reageerbuis baby’s, kunstmatige beademings- apparatuur & leven en dood

Er zijn grote wetenschappelijke ontwikkelingen geboekt door wetenschappers op biologisch gebied zoals, embryologie, medische biologie, celleer, genetica en klonen van dieren als een opstap voor het klonen van mensen. De ontwikkelingen hebben alle verwachtingen overschreden en zijn met verbazing aanschouwd.

De behaalde wetenschappelijke ontwikkelingen en de toepassingen ervan die mogelijk zijn gemaakt door de geavanceerde technologie, wijzen allemaal naar de grootheid van Allah (S.W.T.), naar zijn Wijsheid en de perfectie van Zijn creatie.

Deze dingen tonen aan dat Allah (S.W.T.) hun Schepper is. Ook duidt het aan dat niets door louter toeval is ontstaan omdat zij een nauwkeurig systeem en specifieke wetten volgen die hen controleert en reguleert.

Hiernaast hebben zij kenmerken die passen bij hun functie en bij het doel van hun creatie. Dit laat ons duidelijk zien dat deze dingen niet door toeval ontstaan zijn omdat toeval nooit zulke beknopte wetten en nauwkeurige systemen met zich mee brengt. Deze specifieke wetten en zorgvuldige systemen maken het bestaan van de Schepper die de Almachtige, de Wijze, de Organisator en de Perfecte is, noodzakelijk.

Allah (S.W.T.) zei : إِنَّ ا َّلﹸكٍْءشَيَُاهﹾنﹶقَلخبِقﹶدَرٍ “ Wij hebben alles op maat geschapen ” ( zie de vertaling v.d betekenissen v.d Koran; 54 \ 49 )

Hij zei ook ; ًاﹾدِيرتَقُرَه َّفﹶقﹶدْءٍشَي َّلﹸكوَخَلﹶقَ “ …en die alles geschapen en nauwkeurig geordend heeft.” (zie de vertaling v.d betekenissen v.d Koran; 25 \ 2 )

Dit betekent dat Hij (S.W.T.) alles op een nauwkeurige manier geschapen heeft, en dat Hij het zo heeft uitgerust dat het zijn benodigdheden vervult…

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland