Hizb ut Tahrir Nederland
 De Islamitische Khilafah

Niemand kan het nalaten zich te inspireren door de moed van de Moslims in het Midden-Oosten. In 2011 zag men hoe deze moed zich openbaarde in de straten in de vorm van verzet in Tunesië, Egypte, Libië, Jemen en Syrië. Hoewel sommige despoten zijn vervangen en sommige verkiezingen hebben plaatsgevonden, is de strijd nog lang niet voorbij. Het verzet van de mensen was gericht tegen de tirannieke heersers, tegen Westerse manipulatie en principieel tegen de afschuwelijke systemen in onze Islamitische landen, die consequent hebben gefaald om zelfs in de meest elementaire behoeften van onze burgers te voorzien.

Ondanks de voortdurende strijd hebben we nog steeds tirannieke heersers, hebben we nog steeds Westerse -manipulatie en we hebben nog steeds de systemen die niet alleen niet in staat zijn de basisbehoeften te leveren, maar in feite despotisme en Westerse inmenging aanmoedigen.

Dit is allemaal in een tijd waarin het westerse democratische kapitalisme zich in een diepe economische crisis bevindt,en in een crisis die zelfs haar politieke legitimiteit ondermijnt. Enorme instabiliteit veroorzaakt door schulden,gekoppeld aan de toenemende desillusie bij de kiezer wiens privileges van het democratische politieke proces hem steeds meer en meer ontnomenworden.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland