Hypocrisie bij omgang financiering van moskeeën versus politieke partijen

In juni 2020 concludeerde de parlementaire ondervragingscommissie dat financiering van moskeeën leidt tot invloed uit zogenaamde ‘onvrije’ landen. De commissie onderzocht onder andere de moskee As-Soennah in Den Haag en Al Fitrah in Utrecht en ontdekte donaties die nog niet bekend waren. Bij de Al Fitrah moskee gaf de commissie aan dat zij ‘sterke tegenstand’ ondervonden bij het uitvoeren van hun onderzoek. Deze commissie, bestaande uit negen leden, verhoorde onder ede een inlichtingendirecteur, oud-officier van justitie en bestuursleden van verschillende moskeeën in Nederland. Moskeebesturen werden onder druk gezet om inzicht te verschaffen in de financiën en de impact van mogelijke ‘salafistisch’ invloed uit het buitenland werd breed uitgemeten in de media.   

De assumptie die gehanteerd werd bij het onder de loep nemen van financiering van moskeeën in Nederland is een simpele, namelijk wie betaalt, bepaalt. Des te opvallender de hypocrisie die gehandhaafd wordt op het moment de hand in eigen boezem gestoken dient te worden. De Volkskrant publiceerde op 15 juni 2021 “De suikeroom van het CDA, die 1,2 miljoen aan zijn partij gaf”1. Deze donateur is pas onthuld nadat een notitie uitlekte van kamerlid Pieter Omtzigt waarin hij zich kritisch uitte tegenover de donatie. Omtzigt suggereerde dat middels de donatie invloed is afgekocht. De voorzitter van de commissie fondsenwerving Van der Wind, was er snel bij met het verzekeren dat donateurs op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden.  

In januari 2021 onthulde Follow the Money dat PVV-kopstuk Geert Wilders in het geheim grote sommen aan buitenlands geld heeft ontvangen. Nog opvallender, Wilders had ook standpunten van desbetreffende financier opgenomen in zijn verkiezingsprogramma. Het geld was afkomstig van Robert Shilman, die met de donaties het Nederlands debat over discriminatie wilde beïnvloeden. Shilman financierde ook de extreemrechtse hooligan Tommy Robinson die onder meer wegens financiële fraude is veroordeeld. Februari 2021 wordt er, wederom door Follow the Money, onthuld dat de VVD jarenlang giften ter waarde van duizenden euro’s heeft verzwegen.  

De Wet financiering politieke partijen (Wfpp) bepaalt dat alle giften boven de 4.500 euro openbaar gemaakt dienen te worden. Dit geldt ook voor geschenken in natura zoals diners. Toch zie je telkens weer onafhankelijke organisaties artikelen publiceren waarin het duidelijk wordt gemaakt dat de politieke partijen in Nederland niet transparant zijn over het ontvangen van financiering en de financiers. Hoort dit niet grondig onderzocht te worden? Of mag er sprake zijn van dubieuze financiers en financieringen op het moment deze ten goede komen aan ‘democratische’ partijen die ‘op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden’? Hier is zonder twijfel sprake van hypocrisie in de wijze waarop het onderwerp financiering wordt benaderd.  

Traditionele media behandelen financieringsvraagstukken van politieke partijen, maar hier wordt relatief weinig aandacht aan geschonken. Dient hier geen commissie voor opgesteld te worden die uitgebreide rapporten publiceren met hun conclusies? Hoe het kabinet, de oppositie en overige politieke partijen worden beïnvloed door donateurs is blijkbaar niet interessant genoeg om opvolging aan te geven middels onderzoeken of parlementaire enquêtes. De moslimgemeenschap binnen Nederland dient zich ervan bewust te zijn dat er sprake is van dergelijke dubbele maten die worden gehanteerd in het politiek centrum van Nederland. Het onderzoek naar financiering van moskeeën heeft minder te maken met de buitenlandse inmenging en meer met de wens om Islamitische instituten te reguleren naar gelang de seculiere kapitalistische visie. Verantwoording is blijkbaar niet van toepassing op corruptie en beïnvloeding binnen “democratisch” politieke partijen, maar wordt wel afgedwongen van instanties die ideologisch verschillen ten opzichte van de status quo.  Financiering of geen financiering, wij als moslims dienen onze Islam nooit en te nimmer aan te passen om het westen tevreden te stellen.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland