Hizb ut Tahrir Nederland

Op 19 juni 2021 verscheen in onder ander NH nieuws en NOS de conclusie van het Openbaar Ministerie (OM) omtrent de aangifte waarbij verschillende moskeeën in Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede een intimiderende brief ontvingen. In de brief was een luier met de tekst: ‘Paascadeau voor de JANKERDS in onze maatschappij!!’ toegezonden. Ook stond in de brief een spotprent van de Profeet ﷺ meegestuurd alsmede versnipperde pagina’s van Koranverzen.

 Een aantal moskeeën had destijds aangifte gedaan tegen deze verwerpelijke daad aangezien het niet de eerste keer is dat moskeeën het doelwit zijn van intimidatie, vandalisme en belediging. Het OM heeft in deze zaak niets ‘heftigs’ genoeg gevonden om verdere vervolging te ondernemen. Tevens vindt het OM dat de brief enkel ‘kritiek op de Islam’ bevat en dat valt onder de vrijheid van meningsuiting, aldus de redenering van het Openbaar Ministerie.

 Het is blijkbaar in Nederland geen enkel probleem om een volledige groep Moslims op dusdanige wijze te bekritiseren dat zij tot aan hun kernwaarden geraakt worden. Het is voor het seculiere democratische systeem niet voldoende bewezen dat een brief sturen met dusdanige walgelijke inhoud, een enorme impact heeft op de Moslimgemeenschap in Nederland. Men zou zich dan afvragen, wat is precies dan wel voldoende beledigend om vervolgd te mogen worden? Er zijn namelijk in het verleden door het democratisch rechtssysteem in Nederland Moslims vervolgd louter omdat zij een standpunt hadden verkondigd die leidde tot ‘opruiing’ of tot ‘haat zaaien’ binnen de samenleving.

 Het is overduidelijk dat het democratisch rechtssysteem ten aanzien van de bescherming van de islamitische identiteit geen enkele waarde kent. Dit zou men nog kunnen rechtvaardigen door te zeggen dat wij nou eenmaal in een seculier systeem leven waarbij immers religie geen rol speelt in het rechtsoordeel. Niets is minder waar, aangezien bedreiging en intimidatie jegens andere religies wel direct serieus wordt genomen door het rechtssysteem alsmede de overheid. De nodige maatregelen worden preventief getroffen om gemeenschappen te beschermen als er slechts een vermoeden is dat er mogelijk een incident zou kunnen plaatsvinden!

 Men zou zich af moeten vragen, waar leidt een dergelijke uitspraak naar toe? Dit lokt enkel meer personen en groepen uit om ook moskeeën en andere islamitische instituties te intimideren en dat leidt enkel tot een diepere kloof tussen de Moslimgemeenschap en de rest van de samenleving.  Met andere woorden, de conclusie van het Openbaar Ministerie zal geïnterpreteerd worden als een vrijbrief voor anderen om ook dit soort verwerpelijke brieven te sturen. Een van de tekenen van een falend rechtssysteem, is dat het faalt haar eigen visie op consistente wijze toe te passen. Dit is hetgeen nu plaatsvindt in het seculiere rechtssysteem van het Westen.

 Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland