Hizb ut Tahrir Nederland

Hierbij houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws betreffende de #PROISLAM actie van Hizb ut Tahrir Nederland.

Naar aanleiding van de anti-islamsticker van Geert Wilders, waarop hij het volgende heeft laten drukken: “Islam is een leugen, Mohammad is een misdadiger, en Koran is vergif”, (en wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen zijn uitspraken), zijn wij een Pro-Islam actie begonnen door landelijk Pro-Islam stickers uit te delen met daarop de Islamitische geloofsgetuigenis. Hierbij hebben wij de Moslims gevraagd om een ‘Selfie’ te maken met daarop de sticker en deze via sociale media te verspreiden. Naast deze stickeractie hebben wij landelijk pamfletten uitgedeeld in moskeeën met de mededeling dat de anti-islamsticker geen incident is maar het resultaat van een haatklimaat dat gecreëerd is door de gevestigde politiek, waarbij de afschaffing van de wet op godslastering (die sinds jaar en dag al een dode letter is) en het concept van vrijheid van meningsuiting politici de ruimte geeft om Islam en haar heilige waarden te beledigen. En dat deze voortdurende beledigingen om de Moslims monddood te maken uitgedaagd dient te worden.

We kunnen terecht stellen dat de Moslimgemeenschap ons initiatief met open armen heeft ontvangen en dat wij tot op heden vele aanvragen binnen krijgen voor de stickers. Ook hebben veel Moslims hun steun en hulp aangeboden door samen met ons deze stickers te verdelen in hun regio. De actie is zelfs buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. Zo hebben Moslims in onder meer België, Engeland, Denemarken, Turkije, Indonesië, Australië en de VS een bijdrage geleverd aan deze actie door een ‘Selfie’ toe te zenden en weer sommige lieten zelfs hun steun voor de actie blijken door een videoboodschap achter te laten.

Deze Pro-Islam stickeractie is derhalve een initiatief om als Moslims te allen tijde proactief onze Islamitische waarden te behouden, uit te dragen en een blok te vormen om deze beledigingen het hoofd te bieden. In dit kader zijn wij een campagne gestart onder het motto ‘’De Boodschap van Islam’’. Wij roepen de Moslims op om zich bij ons te voegen gedurende deze campagne, om zo een eenheid te vormen in het uitnodigen van de niet-Moslims naar Islam. Door het huidige politieke klimaat, de rol van de media in het voeden van Islamofobie, het creëren van maatschappelijke tweespalt, en het heersende idee dat geloof iets achterhaald is, is het beeld van Islam vervormd. Tijdens deze campagne zullen wij aantonen dat de authenticiteit van Islam bewezen kan worden door rationele bewijsvoeringen en dat de weg voorwaarts enkel middels Islam is. We zullen tijdens lezingen, seminars en andere activiteiten de nadruk leggen op de rationele bewijsvoeringen van Islam en de argumenten leren aan de Moslims, opdat zij de da’awa kunnen verrichten richting de niet-Moslims.

Ten slotte willen wij eenieder die heeft bijgedragen aan de Pro-Islam actie hartelijk danken voor de steun en hulp.

Campagne website“de Boodschap van Islam”:www.deboodschapvanislam.nl

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland