Het beledigen van Islam en Moslims in Nederland? Ja natuurlijk mag dat.

Twee dagen geleden sprak het gerechtshof van Amsterdam de PVV-aanhanger in hoger beroep wederom vrij voor het beledigen van Islam en de Moslims. De beledigende uitlatingen zouden in het kader van “het maatschappelijk debat” zijn gedaan. Eergisteren werd ook bekend dat de verantwoordelijke voor de afschuwelijke Pegida flyer, waar een vrouw met naaldhakken op de Koran stond afgebeeld met de tekst “No Islam just freedom” niet zal worden vervolgd door het Openbaar Ministerie omdat de strafrechtelijke grens niet is overschreden.

De meeste Moslims kijken al lang niet meer vreemd op dat het land waar zij geboren en getogen zijn iedere mogelijkheid aan lijkt te grijpen om hun dierbare Islam en Moslimgemeenschap tot op het bot te krenken. En dat wanneer zij hiervoor opkomen en uiting hieraan proberen te geven, door duidelijk te maken dat zij niet beledigd wensen te worden, men direct een label opgeplakt krijgt dat de Moslims niet tegen kritiek kunnen en dat zij lange tenen hebben.

De realiteit echter is dat dit niet enkel een subjectief gevoel is dat de Moslims ervaren maar een objectief feit aangezien het gerechtshof en het OM erkennen dat er sprake is geweest van beledigingen, waarbij de ander gekrenkt is. Met andere woorden, stuurt men een onmiskenbaar signaal uit dat het beledigen van Islam doelbewust gedaan mag worden met officiële goedkeuring.

Eenieder met een beetje fatsoen weet dat het beledigen en demoniseren van de overtuigingen van een minderheid geen heldendaad is maar een lage en lafhartige daad die verstoten is van enige intellectuele inhoud en een uiting is van verslagenheid. Dat is de reden waarom men het plat beledigen –waar een wettelijk verbod op rust – probeert te rechtvaardigen door het te linken aan externe factoren zoals “de vrijheid van meningsuiting” of “het maatschappelijk debat.”

Hoe men het ook wendt of keert, de Moslimgemeenschap is zich ervan bewust dat het beledigen geen ander doel dient dan het kleineren en demoniseren van Islam en haar heiligdommen zodat hun religie op den duur de grootsheid die het nu verdient, voorgoed zal verliezen en onderhevig zal worden aan de status quo. Men hoopt hiermee Islam te “liberaliseren” zoals men dat eerder heeft gedaan met het christendom. Echter, het succes van de vroegere renaissance en de Verlichting om het christendom in te perken was niet louter door het te bespotten en het te demoniseren. Het was eerder te danken aan het vertrouwen dat het volk verloor in haar eigen religie die symbool stond voor machtsmisbruik en onderdrukking. Dit tezamen met het sterk opkomende seculiere liberaal democratische alternatief dat zich verzette tegen dit machtsmisbruik en onderdrukking. En wiens aanhangers heilig overtuigd waren van hun principes.

Men zou ondertussen moeten weten dat Islam niet te vergelijken is met het christendom of welke andere religie dan ook en dat iedere poging om Islam te demoniseren een hopeloze poging is die  een averechts effect heeft. En dat ondanks deze repressieve atmosfeer de nieuwe generaties die hier opgegroeid zijn nog sterker neigen naar Islam, zelfs meer dan hun voorgangers.

En het seculier liberaal democratische alternatief? Die heeft zich al lang geleden gediskwalificeerd toen zij haar geloof in haar eigen normen en waarden opgaf en tot een “beschaving” verwerd die spot en demonisering van andersdenkenden in haar samenleving verhief boven het samenleven met de andersdenkenden.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland