Hizb ut Tahrir Nederland

Europees Hof van Justitie handhaaft verbod op halal slachten, en schept precedent om het in heel Europa te verbieden

Islamitische (en Joodse) organisaties, die het discriminerend besluit van de Belgische overheid om de rituele slacht te verbieden wilden aanvechten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, kwamen van een koude kermis thuis. Het Hof oordeelde in het voordeel van de Belgische overheid. Hiermee werd niet enkel het toepassen van een discriminerende wet in België gerechtvaardigd maar is er tevens een precedent geschapen voor andere Europese lidstaten om deze onderdrukkende koers in te slaan, als dit nog niet het geval was.

Het hof liet het niet enkel bij het verbieden van het ritueel slachten. Het ging nog een stapje verder door ook invulling te geven aan de religieuze rituelen! Dit deed ze door een compromis te sluiten tussen het dierenwelzijn en de religieuze vrijheden waarbij het dier alvorens de slacht een “omkeerbare bedwelming” krijgt toegediend. Buiten het feit dat een dergelijk compromis ervan uitgaat dat het rituele slacht per definitie in contradictie staat met dierenwelzijn, wat overigens blijk geeft van de vooringenomenheid van het hof. Gaat het ook nog eens bemoeien in de wijze waarop het ritueel slachten plaats dient te vinden door het dier eerst te bedwelmen alvorens het ritueel te slachten. Hiermee probeert het hof onderdelen van het religieus slachtproces te bepalen aangezien een dergelijke slachtwijze wordt afgekeurd door Islam. De norm die Islam stelt is dat het dier geslacht dient te worden met slechts een snelle halssnede waarbij het dier direct het bewustzijn verliest, zonder gebruik te maken van een verdoving of een “omkeerbare bedwelming.”

Zelfs als er sprake zou zijn van meningsverschil binnen de Islamitische jurisprudentie, waarbij een deel van de geleerden een “omkeerbare bedwelming” zou toestaan, wijst de praktijk uit dat een groot aantal dieren als gevolg van de bedwelming komen te overlijden. Dit zorgt ervoor dat er onzekerheid ontstaat over welke dier is overleden aan de bedwelming en welke door de halssnede. De totstandkoming van het vlees wordt daardoor twijfelachtig en het nuttigen ervan dus niet toegestaan. Echter, een dergelijke overweging gebaseerd op de realiteit en Islamitische bronteksten zou dus door Islamitische geleerden gemaakt moeten worden en niet door het Hof van “Justitie”.

Alsof het verbieden en het bemoeien in het ritueel slachten niet genoeg is hanteert het Hof ook nog eens een dubbele maat door te beweren dat inmenging in ritueel slachten beantwoordt aan een doelstelling van algemeen belang die door de Europese Unie wordt erkend, namelijk de bevordering van dierenwelzijn. Tegelijkertijd ziet zij geen probleem met het jagen en doden van dieren bij “culturele of sportevenementen”, ondanks het feit dat deze dieren niet worden bedwelmd voordat ze worden gedood.

Hiermee lijkt de toon gezet. De Belgische minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet via Twitter weten opgetogen te zijn over de “historische uitspraak”. Het betekent “dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten”. “We mogen hier als Vlamingen heel erg fier op zijn”. Ook de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Nederland, Esther Ouwehand, reageerde verheugt en Twitterde: “De Partij voor de Dieren” kan verder met haar wetsvoorstel!”

Het signaal dat hiervan uitgaat is dat het juridisch aanvechten van een repressief en discriminerende wet onbegonnen werk is, aangezien het hoogste overkoepelende justitieel apparaat die erop toe moet zien dat de zogenaamde “burgerrechten”, “vrijheden” en “fundamentele mensenrechten” gewaarborgd en nageleefd moeten worden deze principes makkelijk overboord kan gooien voor het populistische anti-islam discours die raast door Europa. Keer op keer wordt duidelijk dat het waarborgen en garant staan voor de zogenaamde religieuze vrijheden van andersdenkenden slechts geldt in theorie, niet in de praktijk. Men zegt met andere woorden; de moslims (en in dit geval ook de Joden) hebben dit maar te accepteren. Het is aanpassen of opkrassen.

Okay Pala Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland