Een reactie op de uitspraak van minister Lodewijk Asscher aangaande de deportatie van ‘haatimams’

Op maandag 25 augustus 2014 heeft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvDA) een interview gehouden met de Telegraaf. In het interview geeft minister Asscher aan dat hij samen met minister Opstelten een plan zal uitbrengen om ‘kwaadwillende imams’ die naar Nederland komen een visum te weigeren. Daarnaast wil minister Asscher imams die al in Nederland zijn, het land uitzetten als zij volgens de Nederlandse staat ‘haatzaaiende’ ideeën verspreiden. De minister onderbouwt zijn standpunt onder andere met het volgende:

“Een van de grootste vrijheden die we hier hebben, is de vrijheid van godsdienst. Maar die mag niet misbruikt worden. Haat-imams zullen we het werken moeilijk en waar het kan onmogelijk maken”. –De Telegraaf, 25 augustus 2014.

Het achterliggend doel volgens de minister is om zogenaamd ‘radicalisme’ en ‘extremisme’ aan te pakken. Dit is oud nieuws. Het is enkel een continuering en verscherping van het bestaande beleid. Echter is de timing van de aankondiging van dit verscherpte beleid ten aanzien van de Moslims allerminst toevallig. De afgelopen weken hebben de media intensief negatieve berichtgevingen uit onder andere Irak uitgezonden die voornamelijk wreedheden bevatten die namens Islam zouden zijn gepleegd. Dit creëerde het ideale momentum voor de Nederlandse en andere Westerse overheden om een strenger beleid jegens de Moslims te hanteren.

In de eerste instantie valt het op dat aan het ‘radicaliseringsbeleid’ van Nederland, de term radicalisering en extremisme op uiterst vage wijze worden omschreven. Er is eigenlijk geen eenduidige en welomlijnde beschrijving geformuleerd voor deze termen door de Nederlandse overheid. Echter, het is inmiddels duidelijk dat het concept van de Khilafah Staat meer dan ooit tevoren openlijk wordt bekritiseerd.

Een heersende opvatting in het Westen die gecreëerd is door de media, is dat het streven naar de hervestiging van de Islamitische Khilafah Staat in de Moslimlanden per definitie gewelddadig plaats dient te vinden. Integendeel zelfs. Na diepe studie en onderzoek van het leven van de Profeet (saw) wordt het duidelijk dat hij (saw) de staat in Medina gevestigd heeft zonder het gebruik van enige vorm van geweld of onderdrukking.

Zonder enige verdere invulling noch concretisering van wat minister Asscher bedoelt met ‘kwaadwillende bedoelingen’, kan niet anders gesteld worden dat dit beleid slechts een poging is om de Moslims af te wenden van de Islamitische waarden die de Nederlandse overheid als ‘radicaal’ of ‘extremistisch’ acht. Met andere woorden, de Nederlandse overheid tracht enkel Islam (en de Moslims) toe te laten die in lijn is met de Westerse seculiere ideologie. Het feit dat zij daarbij hun eigen kernwaarden, namelijk de zogenaamde vrijheid van godsdienst schenden, baart hen totaal geen zorgen. Dit laat al te meer zien hoe de dubbele standaard van het Nederlandse beleid ten aanzien van Moslims in Nederland zich heeft gemanifesteerd. Aan de ene kant wil de Nederlandse Staat de Moslims integreren met de Westerse waarden, terwijl aan de andere kant zij zelf niets geven om hun eigen waarden als die waarden niet in hun voordeel uitpakken.

Het is derhalve van cruciaal belang dat de Moslims in Nederland zich niet laten verleiden door deze retoriek. Dit gaat niet om ‘gematigdheid’ versus ‘extremisme’. Dit gaat eerder om het feit dat men verlangt van de Moslims om afstand te nemen van hun Islamitische waarden. Met name het verlangen naar de terugkeer van de Islamitische Staat Al Khilafah. Het concept van Khilafah is geen vrijblijvend filosofisch idee waarbij men kan onderhandelen over haar bestaan of functie. Het is slechts een verplichting verordend door Islam en beloofd door Allah (swt).

Hij (swt) zegt:

“Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker Khilafah op aarde zal geven, zoals Hij degenen die vóór hen waren Khilafah gaf en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen.Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.”(Zie VBK: Soerat An Noer 24, vers 55)

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland