Dit is een korte reactie op het video-interview van Yassin Elforkani (CMO) naar aanleiding van het wegsturen van een moslima-stagiaire door het Cosmicus Montessori College in Amsterdam, omdat zij weigerde mannen de hand te schudden.

Een paar punten hierover:

* Achterwege latend of de term theologie een juiste benaming is om bepaalde Islamitische wetenschappen aan te duiden, kunnen we met zekerheid stellen dat het aannemen van een bepaald oordeel, namelijk of iets wel of niet toegestaan is om te doen een fiqhi kwestie is die niets van doen heeft met ā€œbelangā€ of ā€œprofijt maar alles te maken heeft met de sterkte van de bewijsvoering. Dus de aanname van een oordeel vindt plaats omdat men overtuigd is het oordeel van Allah swt is en juist daarom volgt men het. Daarom heeft het klakkeloos switchen tussen diverse oordelen omwille van profijt geen draagvlak in Islam. En zeker als het gaat om het tevredenstellen van de onderdrukkers waarbij de Moslimmassaā€™s aangeleerd worden om zich te gedragen conform de status quo ipv wat Allah swt heeft nedergezonden. Wat is het profijt hiervan? Dat men mogelijk zijn of haar baan behoudt door iets van de Deen te verloochenen? Nee, dat is geen profijt. En als er iets gebeurt waardoor er sprake is van noodzaak, dan is het de Sjariā€™a die bepaalt wat wel of niet mag. Ook hier wordt het oordeel niet overgelaten aan de grillen van de mens en zijn visie over profijt en belang.

* De discussie hier is niet een discussie die teruggevoerd dient te worden naar de ā€œtheologieā€ zoals hij dat noemt. Het zou eerder een discussie moeten zijn over het onrecht en de intolerantie van het seculiere pluralisme dat zegt voorstander te zijn van vrijheid voor eenieder maar intussen de rechten van de Moslims schendt en inperkt. Eveneens zou het geen discussie moeten zijn over de diversiteit aan meningen binnen Islam maar over de rigide en bekrompen mening van het liberaal democratische stelsel ten aanzien van andersdenkenden (lees: Moslims) Dit zou de uitdaging moeten zijn van de Moslims in Nederland.

* Als een overkoepelend Moslimorgaan zou men denken dat zij zich zullen bekommeren om de belangen van de Moslims, tenzij natuurlijk hun loyaliteit ergens anders ligt, ergens ver van Islam en de Moslims. In dat geval zeg ik tegen CMO; spreek niet namens ons.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiƫle meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiƫle woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiƫle websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiƫren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland