Arrestatie ‘jihadronselaars’ slechts een middel om harder Islambeleid door te voeren

Vandaag werd bekend dat Azzedine C. (alias Abou Moussa) samen met zijn vrouw en Rudolph H. (Abou Souhayb) zijn gearresteerd omdat zij ervan worden verdacht jongeren te hebben geronseld voor de jihad in Syrië en/of Irak. Allerminst onverwacht, want we zijn in Nederland gewend geraakt aan de dubbele moraal die de Nederlandse politiek en het rechtssysteem hanteert als het gaat om Islam en de Moslims.

Allereerst dient gezegd te worden dat, of zij nu daadwerkelijk hebben geronseld voor de strijd in Syrië en/of Irak nog moet blijken uit verder onderzoek. Dus het mediaspektakel over de vermeende “Jihadronselaars” met te pas en te onpas getoonde beelden uit Syrië is niet alleen voorbarig maar is gezien het huidige klimaat niets anders dan stemmingmakerij en sensatie.

Voor alle politieke maatregelen en beslissingen is een momentum nodig, een situatie die men gebruikt om bepaald beleid door te drukken. Zondermeer is de videoboodschap van ISIS met Foley er één van. Zo blijkt achteraf dat dit een uiterst geschikte gelegenheid is gebleken voor het Westen en de Nederlandse staat om een hernieuwde poging te doen om het bestaande (anti) Islambeleid nieuw leven in te blazen. Zo kwam de minister-president Rutte afgelopen week met een nieuw pakket aan maatregelen waarvan de exacte inhoud nog niet is vrijgegeven. Desalniettemin liet Rutte ventileren dat het zou gaan om zogenaamde “Jihadgangers” te verhinderen en bij terugkomst strafrechtelijk te vervolgen. Zelfs het verbod van het zwaaien met Islamitische vlaggen zou in het pakket opgenomen zijn. Daarnaast bepleitte minister Asscher van Sociale Zaken deze week om imams die al in Nederland zijn, het land uit te zetten als zij volgens de Nederlandse staat ‘haatzaaiende’ ideeën verspreiden. Ook heeft het CDA onlangs nog een pamflet uitgebracht, met als titel “Vrijheid is een verantwoordelijkheid, een pamflet voor een weerbare democratie” waarin een waslijst aan maatregelen zijn opgenomen om eenieder die niet gelooft in democratie hard aan te pakken, waaronder het screenen en monitoren van Moslims ten behoeve van continue risicoanalyses. En wat te denken van de hogescholen die hebben besloten om een speciaal programma te ontwikkelen om radicaliserende jongeren te monitoren, te herkennen en te bestrijden?

Het moge duidelijk zijn, dat het klimaat dat geschept is van waaruit dit soort grootschalige en ingrijpende maatregelen resulteren niet bedoeld zijn om een paar zogenaamde “extremisten” aan te pakken, maar dat dit soort maatregelen gericht zijn op alle Moslims in Nederland. Zoals Rutte dit onlangs nog bevestigde door te zeggen “Maar het kabinet doet meer: zowel op preventief als op repressief gebied”. Laten we er vanuit gaan dat het repressief optreden gericht is tot een enkeling die volgens de Nederlandse staat gekenmerkt wordt als “extremist”, voor wie is het preventief optreden dan bedoeld? Voor hen die nog niet “extremistisch” zijn maar dit mogelijk wel kunnen worden? Wordt hiermee dan niet alle Moslims bedoeld die zich proberen te houden aan Islam en het liberaal democratische gedachtegoed niet delen? En die hun loyaliteit tonen aan de Islamitische Oemma in haar strijd tegen onderdrukking door nota bene door het Westen geïnstalleerde tirannieke vazallen welke zij tot op heden steunt?

Daarnaast, als het Nederland werkelijk te doen is om terrorisme en terroristische daden, waarom hanteert de Nederlandse overheid (en politiek) dan een dubbele standaard en staat zij Joodse instanties vrij om in Nederland te rekruteren voor het IDL (“Israëlische” Defensie Leger) zoals Sar-El Nederland? En legt zij haar geen strobreed in de weg? Zelfs na de afslachting van 2000 Palestijnse burgers in Gaza, is zelfs de doorsnee (niet-Moslim )autochtone Nederlander erover eens dat “israël” een terroristische staat is, en dat het platbombarderen van woonwijken waarbij vrouwen en kinderen slachtoffer worden gemaakt een terroristische daad is! Waarom wordt hier gemeten met andere maten? En worden Moslimjongeren die uit loyaliteit voor de onderdrukten in Syrië afreizen om hen bij te staan in hun strijd tegen de tiran Bashar en consorten, waarvan zelfs westerse landen het er over eens zijn dat het Syrische regime een terroristisch regime is, opgepakt en bestempeld als terrorist!

Wat er hier gebeurt, is dat er gebruik wordt gemaakt van het benoemen van zogenaamde “extremistische” elementen om de gehele Moslimgemeenschap in Nederland aan banden te leggen door haar nauwlettend in de gaten te houden, en middels verschillende middelen te dwingen om te denken zoals hen, en anders hard aan te pakken. Ik kan geen adequater woord bedenken dan, onderdrukking! Het is duidelijk wat het Nederlandse beleid is jegens de Moslimgemeenschap; assimileren of opkrassen, of anders…

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland