Assalamoe ‘alaikom wa rahmatoellahie wa barakatoe.

Hierbij deel ik met jullie een deel van de bejegening dat ons is toegebracht door de heersende autoriteit in Oezbekistan. Deze bejegening bestaat onder andere uit: structurele vervolging, gevangenisschap en martelingen, wat in veel gevallen heeft geleidt tot de dood. Dit soort behandelingen is niet enkel beperkt tot Hizb ut Tahrir, maar het omvat alle werkers voor de Islamitische plicht. Het aantal gedetineerden alleen al van Hizb ut Tahrir in de gevangenissen van Oezbekistan is ongeveer 8000, dit alhoewel de partij zich niet wendt tot gewelddadigheden.

De onderdrukking door deze overheid is de afgelopen zomer verergerd, vergeleken met de rest van het jaar. In het begin van de zomer zijn alle nieuwe aangestelde mas’oelien (leiders) gearresteerd nadat hun voorgangers ook waren gearresteerd. Een groot aantal van onze actieve sjabaab zijn ook gearresteerd. Dit gebeurde in Tasjkent, de hoofdstad, in de staat van de Ferghana Vallei, de staat van Andijan en in andere staten van Oezbekistan.

Een groot aantal van onze sjabaab zijn gereisd naar het buitenland om daar te werken en om de arrestaties te vermijden. Desalniettemin bleven de spionnen van de autoriteit de sjabaab bespieden en bespioneren, ook diegenen die waren gevlucht. En als de autoriteit hen niet kon vinden, namen ze hun familieleden mee en hielden ze hen vast in hun centra om te achterhalen waar hun zonen naartoe zijn gegaan. Bovendien hebben de spionnen de familieleden bedreigd met gevangenisschap totdat hun zonen zouden terugkomen. Deze spionnen bedreigden hen met wreedheden en allerlei andere onmenselijkheden. Sommige van de familieleden moesten zelfs flauwvallen en de ouderen vielen op de grond vanwege ernstige fysieke uitputting

De autoriteit begon hun medewerkers aan te stellen over de departementen van water en gas. De leden van de Sjoera Raad die bestaat uit mannen en vrouwen van de lokale bevolking, werden aangesteld om de familieleden te bespioneren. Het doel hiervan was om te achterhalen op welke wijze de familieleden van de gevangenen hun inkomsten verkregen voor hun dagelijkse uitbestedingen. Het gaat hierbij dus om waar de familieleden eten, wat voor kleding ze dragen en hoe zij aan hun levensonderhoud komen.

De gedetineerden die hun straf hebben uitgezeten, worden gechanteerd om het werk van Hizb ut Tahrir te verlaten en om te gaan samenwerken met de autoriteit om de partij te bespioneren. Bovendien als iemand weigert mee te werken, dan zeggen ze tegen hem: “Je hebt je strafvonnis nog niet afgemaakt” en vervolgens verhoogt de autoriteit zijn straf met drie extra jaren gevangenisstraf. Er zijn veel mensen die extra jaren hebben vastgezeten en zij zijn vooralsnog niet vrijgelaten. Deze mensen zijn weer gechanteerd door de autoriteit.

Zo is de heersende autoriteit in Oezbekistan. Wij zullen niet buigen onder haar onderdrukking en wij zullen blijven werken op de legitieme manier (sjar’ie manier) om de autoriteit te veranderen. Wij zullen standvastig zijn met de hulp van Allah (swt) en met de steun van onze moslimbroeders in dit land en in de andere moslimlanden. Wij zullen standvastig en geduldig blijven totdat Allah (swt) over ons zal oordelen, en Allah (swt) is de Meest Wijze van de wijzen.

Jullie broeder
De Masoel van Hizb ut Tahrir in Oezbekistan

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland