Hizb ut Tahrir Nederland

De beweging van ”De Gele Hesjes” is een symptoom van het falende kapitalisme.

De afgelopen weken raasden in Frankrijk gewelddadige protesten door heel het land, nadat een grootschalige petitieactie (750.000 handtekeningen) begin november, tegen de stijgende brandstofprijzen, niet serieus werd genomen door de Franse regering. De situatie escaleerde. Er ontstonden massale demonstraties. Dientengevolge bezweek de Franse president Macron onder de grote druk en hij besloot de belastingverhoging op te schorten en niet mee te nemen met de begroting van 2019. Echter zien de ‘gele hesjes’ geen heil in deze tijdelijke “oplossing”. Zij hebben opgeroepen om dit weekend weer de straten op te gaan. Het ongenoegen van het volk gaat verder dan slechts de belastingverhoging. Het probleem zit veel dieper en beperkt zich niet enkel tot Frankrijk. Ook in Nederland waren er op kleinere schaal, hier en daar protestacties te zien.

Volgens een opiniepeiling van de Franse krant “Le Figaro”, heeft de beweging van ”De Gele Hesjes” de steun van 77% van het volk. En volgens een opiniepeiling van Maurice de Hond juicht 34% het toe als er in Nederland een gele hesjes-beweging ontstaat. Dit laat zien dat de er gedeelde sentimenten van ongenoegen zijn, die op de achtergrond sluimeren en op bepaalde momenten tot eruptie komen.

Een gelijksoortig scenario hebben we ook eerder gezien na de economische kredietcrisis in 2007, toen de kredietcrisis in de Verenigde Staten de hele financiële wereld op zijn kop zette. Het economische wanbeleid dat aanleiding was tot deze crisis, alsmede de aangedragen “oplossingen” om de banken te redden met het belastinggeld van het volk, resulteerde in de Occupybeweging. In korte tijd werd het een wereldwijde beweging die zich richtte tegen het kapitalisme.

Ook de voorganger van de Occupybeweging, de zogeheten 15 mei-beweging die in 2011 in Spanje ontstond, protesteerde eveneens tegen het kapitalisme, de slechte economische situatie en het beleid van banken en beleggers.

Het is dan ook geen toeval dat zowel de Occupybeweging als de 15 mei-beweging op hun beurt geïnspireerd werden door de Arabische opstanden in de moslimlanden. Hierbij werd geprotesteerd tegen de erbarmelijke economische situatie, onderdrukking en uitbuiting door het kapitalistische systeem.

Terwijl men ternauwernood de economische crises van 2007 over de ruggen van het volk heeft overleefd (dat nog lang opgescheept wordt met de maatregelen die indertijd genomen zijn om het te redden van ondergang), zijn er nu al verontrustende geluiden van verschillende denkers en economen die speculeren wanneer de volgende economische crisis weer zal toeslaan. Het is nu eenmaal zo dat economische crises in het kapitalisme onvermijdelijk zijn. Na iedere up is er een zware down; het volgt een constante golfbeweging. Jan Luiten van Zanden, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar economische en sociale geschiedenis in Utrecht, stelt het volgende: “Die golfbeweging noem ik het grote raadsel van het kapitalisme. Alles verandert, maar de golfbeweging blijft er min of meer hetzelfde uitzien,”. “En daar is eigenlijk geen verklaring voor.”

Het ontbreken van een verklaring waarom crises ontstaan, die immense impact hebben op de staat, samenleving en de mensen, is op zichzelf staand een groot probleem. Zelfs als er een wetenschappelijke verklaring wordt geformuleerd, dan is men nog niet in staat om het tegen te houden, gezien de geschiedenis van deze crises. Een ding is duidelijk; het kapitalisme werkt gewoon niet!

Zolang het kapitalisme de wereld domineert, zullen er constant crises zijn en de mensen zullen er constant de dupe van worden. De gele hesjes-beweging en alle gelijkaardige bewegingen zijn daarom symptomen van een veel dieperliggend chronisch probleem, waar geen remedie voor bestaat binnen het liberaal democratisch gedachtegoed. Het is een vicieuze cirkel waarin het terecht is gekomen. Men ondervindt de tekortkoming van het kapitalisme aan den lijve, vervolgens verzet met zich ertegen om de oplossing weer te zoeken binnen dezelfde falende ideologie.

Het probleem is dan niet zozeer dat men vaststelt dat kapitalisme opzichtig faalt, maar dat men in gebreke blijft om een goedwerkend alternatief voort te brengen dat wel stabiel en duurzaam is en welvaart kan realiseren. De definitieve oplossing ligt juist in datgene wat men al jaren bestrijdt; Islam met haar unieke en stabiele economische ordening.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland