Volgens de initiële aankondiging van het gouvernement in Ankara, zijn er op zondag 13 maart jl. in het Kızılay district te Ankara 27 mensen om het leven gekomen en 75 gewonden gevallen. Deze afgrijselijke aanslag heeft eens te meer aangetoond wat terrorisme is, wat terroristen zijn en heeft onthuld dat terroristen waardeloze monsters zijn.

Wij als Hizb ut Tahrir/Wilaaja Turkije veroordelen deze lafhartige aanslag die gericht was op burgerdoelwitten en we vragen Allah, ‘Azza wa Djal om Zijn Barmhartigheid te schenken aan de Moslims die bij deze aanslag zijn omgekomen en om hun familieleden geduld (sabr djamiel) te schenken. En om de gewonden een spoedig herstel te schenken.

Zonder twijfel zitten de Westerse, imperialistische naties achter deze aanslag, evenals bij de voorgaande bomaanslagen. Want het veroorzaken van chaos, het profiteren van deze chaos, het ondersteunen van terroristen en hen inzetten voor eigen doeleinden, het doden van onschuldige burgers en achteraf onbeschaamd veroordelende berichten de wereld in helpen is waar ze in excelleren.

Men dient waakzaam te zijn jegens terroristische naties zoals Amerika, Engeland, Rusland, Frankrijk en de joodse entiteit en men dient nimmer te vertrouwen op hun bedrieglijke bondgenootschap. Hun ambassades dienen direct gesloten te worden en alle relaties dienen aan banden gelegd te worden. Gebeurt dit niet, dan zal het bloedvergieten niet stoppen, noch zal terreur een halt worden toegeroepen. Immers, het enige waar de imperialisten zich om bekommeren is hun eigen leven en hun eindeloze eigenbelang. Gebaseerd op het voorgaande is het veelzeggend dat de Amerikaanse ambassade haar eigen burgers twee dagen voor de bewuste bomaanslag in Ankara waarschuwde voor een mogelijke bomaanslag!

Zoals gebruikelijk toonden verklaringen van de autoriteiten na de aanslag aan dat de pionnen en machten achter de aanslag welbekend zijn en dat de strijd onverminderd voort zal duren. Het is niet relevant wie de pionnen of  toeleveranciers zijn. Wat er werkelijk toe doet is dat de ware misdadigers onthuld worden. Wanneer het bekend is wie er bedoeld wordt met ‘’Superior Mind’’ en als de krachten achter de pionnen bekend zijn, dan dienen de gepijnigden en de bloedende slachtoffers hiervan op de hoogte te worden gesteld. En als er wordt gevreesd voor het naar buiten brengen van de identiteit van de werkelijke daders en aanstichters, ondanks dat men hiervan op de hoogte is; wie zal hen dan ter verantwoording roepen? Hoe kunnen zijn dan boeten voor deze bloedbaden?

De wijze waarop we een geweldige natie,  een sterke natie en een natie van strategische diepgang kunnen zijn is flagrant. Ons verleden, onze cultuur en onze historie is duidelijk, evenals onze vrienden en vijanden. Derhalve dienen we alle banden met het westen (westerse machthebbers) te verbreken en terug te keren naar onze essentie, welke Islam is. We dienen te geloven dat onze redding enkel in Islam ligt. Bovendien dienen we ons vertrouwen te leggen in onze Heer en dienen we loyaal te zijn aan de Moslims. Maar niet aan de Moslims die als westerlingen denken! Niet aan de handlangers van de democratie! Niet aan degenen die Washington tot hun Qibla hebben gemaakt en degenen die naar macht streven binnen de rangen van de imperialisten!

Tot slot; wij veroordelen deze verraderlijke aanslag opnieuw en we zeggen tegen alle leiders: als jullie de Dien van Allah steunen zal Allah jullie helpen. De Heer der Werelden zal degenen die Zijn Dien steunen niet verlaten! Maar als jullie Amerika helpen, zal het jullie in de steek laten, want wanneer Amerika iemand vindt die loyaler en pragmatischer is jegens haar dan jullie, zal het jullie ogenblikkelijk in de steek laten. Het zal jullie overrompelen en dumpen nadat het jullie heeft gebruikt (voor haar eigen doeleinden) en het zal geen enkele loyaliteit of dankbaarheid tonen ten opzichte van hetgeen jullie voor haar hebben betekend. Als dat gebeurt zullen jullie zowel de Doenjaa (het wereldse leven) als de Aagirah (hiernamaals) en jullie eer verliezen. Dus zie de ernst van de situatie in voordat het te laat is en werk voor de heroprichting van de Khilafah Raasjida, naar het voorbeeld van het Profeetschap welke jullie en alle Moslims zal beschermen.

Media Bureau Hizb ut Tahrir Wilaaja Turkije

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland