Hizb ut Tahrir Nederland

Deze week heeft in het kader gestaan van de bevrijding van Nederland (en West-Europa) uit de handen van de Duitse bezettingsmachine. De dodenherdenkings- en Bevrijdingsdagen worden jaarlijks op een grootschalige wijze gevierd om zo de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te eren en te waarborgen dat een dergelijk fenomeen zich nooit meer voordoet, in het Westen.  

Dit jaar werden de ceremonies vooral live gedeeld met het land om verdere verspreiding van het SARS-CoV-19 Virus in te perken. Ook Angela Merkel, de bondskanselier van Duitsland, was onderdeel van de ceremonie in Nederland en vervulde haar rol door de fouten te accepteren uit het verleden. Verder wees zij het belang aan van het bespreken van de oorlog, haar slachtoffers en de nasleep ervan met als reden wederom het voorkomen dat genociden op basis van oppervlakkige kenmerken zoals ras en afkomst nooit meer zullen voorkomen, in het Westen.  

Wat Nederland en Angela Merkel wellicht niet door hebben is dat er duizenden kilometers verderop wel genociden plaats aan het vinden zijn. De etnische zuivering van de Oeigoeren, de boeddhistische vervolging van de Rohingya in Myanmar, de decennialange vervolging van de Palestijnen in Palestina die de afgelopen dagen weer nieuwe dieptepunten aan het bereiken is en in India is er een ware hetze gaande tegen moslims en hun classificatie als burger in de maatschappij. Ook Europa kan haar handen niet in onschuld wassen, aangezien hier dagelijks brandstof wordt toegediend aan de demonisering van Islam en de moslims.  

Het westen heeft vrijheid, mensenrechten, vrede en respect hoog in het vaandel staan, maar dit is enkel beperkt tot haar grondgebied. Het koestert enkel een eenzijdig verlangen naar vrijheid van het doen en zeggen wat je wilt zonder morele beperkingen. Het type vrijheid waarnaar verlangd wordt kan geclassificeerd worden als een steeds verder evoluerend en muterende fenomeen wat de grenzen van de huidige zeden overschrijdt en zo snel mogelijk de nieuw gevestigde zeden wil overschrijden. Het grootste gemeengoed van het elitaire westen is een fenomeen wat leidt tot een kleiner wordend verschil tussen mens en dier in het kader van normen en waarden. Hierbij maakt het niet uit wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Dat een mensenleven in de moslimwereld zelfs minder waard is dan dat van dieren in het westen is geen kwestie waar wij zij zich om bekommeren. 

Voor de moslims is vrijheid een heel ander fenomeen, namelijk het leiden van een leven welke strookt met onze natuur op basis van de Goddelijke ordening. Het verwijderen van de onderdrukking in onze landen is voor ons vrijheid. Het leven onder rechtvaardigheid en (dus) onder de vlag van Islam is voor ons vrijheid. Het aanbidden van Allah (swt) is voor ons de ultieme vorm van vrijheid, welke ons verlost van alle ketens van slavernij richting de schepping. Onze vrijheid is simpel, stabiel en gaat niet ten koste van andersdenkenden. De vrijheid van het westen is turbulent, onhandelbaar, onderhevig aan constante verandering en zorgt voor demoralisering van het familieleven en de samenleving als geheel. Is dit waar zij zo fel voor strijden? Het recht op morele verloedering? 

De realiteit van vandaag is dat wereldleiders met droge ogen terugblikken op vrijheid beperkende gebeurtenissen uit het verleden met als doel dat deze nooit meer herhaald mogen worden, terwijl de (moslim)wereld zich in vuur en vlam bevindt mede dankzij het westen en haar vrijheid-propagerende machines. Moge Allah (swt) ons bevrijden van onrechtvaardigheid en de moslims verenigen onder de rechtvaardigheid van Islam.  

 Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland