Hizb ut Tahrir Nederland

Op vrijdag 7 mei 2021 hebben Zionistische bezettingssoldaten de gezegende moskee Al Aqsa en diens moskeebezoekers belaagd. De Zionisten belaagden de moslims, waaronder vrouwen en kinderen, met geluidsbommen en dwongen de Moslims het gebied van Al Aqsa te verlaten. De spanning was de afgelopen dagen weer opgelopen na het besluit van de Zionistische bezettingsstaat om de bezetters wederom meer land toe te laten eigenen in Oost-Jeruzalem. Hierdoor worden weer direct en met geweld talloze Moslims uit hun eigen gebied, huis en land gezet.

 De moslims waren zelfs tijdens het gebed niet veilig voor de misdaden van de Zionisten aangezien zij ook tijdens het gebed werden aangevallen door hen. De zwakte van de Moslimleiders in Palestina is evident gezien het feit dat zij vrijwel direct hulp aanriepen van de VN-veiligheidsraad wat niets anders is dan een verlengstuk van de Amerikaanse belangen. Alle Moslimleider hebben de Moslims in Palestina allang al verlaten en er zijn geen woorden voor hoe lafhartig en laag de daden van de Zionisten zijn geweest de afgelopen zestig jaren van haar bezetting. De Zionistische bezetting van Moslimgebied dient meerdere doelen voor Amerika en het Westen. Een van die doelen is het fysiek verdelen van de Moslims aangezien Palestina de romp is die de twee vleugels van het Islamitisch grondgebied verbindt.

 De Al Aqsa moskee kent een enorm belangrijke waarde in Islam. Het is de plek waar de Al Mi’raadj van de Profeet ﷺ heeft plaatsgevonden. Vanuit die plaats steeg de Profeet ﷺ naar de zeven hemelen om het Goddelijk Oordeel van het gebed te ontvangen. Het is dus niet zomaar een plaats waar de moslims slechts emotioneel verbonden mee zijn. Het is een plaats die naast haar geschiedkundige waarde ook een ideologische waarde heeft die de Oemma hecht aan Al Aqsa.

 Het besluit van de voorgaande Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de Zionistische bezettingsstaat en de verraders onder de moslimleiders van o.a. Qatar die de Zionisten officieel erkenden heeft de Zionisten extra moed gegeven om zo op deze wijze om te gaan met Al Aqsa. De ontruiming van Jeruzalem is een droom van de Zionisten waarvan zij vinden dat zij die spoedig waar zullen maken. Wie is er om de militaire agressie en de bezetting te stoppen? Enkel de terugkeer van de Khilafah staat in de Moslimlanden zal een gepaste militaire respons geven op deze decennialange agressie.

 De bevrijding van Al Aqsa zal gepaard gaan met vreedzaam en harmonieus samenleven onder het gezag en de autoriteit van Islam zoals Al Aqsa dat al eeuwenlang heeft gedaan onder de Khilafah staat sinds de tijd van Khalifa Omar ibn Al Khattaab. De terugkeer van de Khilafah staat volgens de Profetische methode is geen droom maar een belofte en op de moslims rust de plicht om deze te realiseren:

 “Vervolgens zal er weer Khilafah volgens de Profetische methode zijn, toen zweeg hij ﷺ.” (Overgeleverd door Imam Ahmad).  

 Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland