Hizb ut Tahrir Nederland

Verslag van de lezing ‘Idlib sterft: verbreek de stilte’

Op zondag 15 oktober 2017 jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd, met als titel: ‘Idlib sterft: verbreek de stilte’. De bijeenkomst volgde na een landelijke campagne, inzake de situatie van de moslims in Idlib (Syrië). De bijeenkomst bestond uit twee lezingen en een live-interview met de Amerikaanse journalist Bilal Abdul Kareem (On The Ground News), die vanuit Idlib verslag uitbrengt van de Syrische revolutie.

In de eerste lezing sprak broeder Abdoel Malik (lid van Hizb ut Tahrir Nederland) over het verloop van de Syrische revolutie. Na ruim zes jaar van internationale samenzweringen en oorlogsvoering, maakte hij de balans op. Hij sprak over de rol van de verschillende wereldmachten in Syrië, de wijze waarop naburige landen worden ingezet en de opofferingen van de moslims in Syrië.

Na de eerste lezing was het tijd voor een live-interview met journalist Bilal Abdul Kareem (On The Ground News), die vanuit Idlib verschillende vragen m.b.t. de situatie in Syrië beantwoordde en de moslims in Nederland op het hart drukte om zich uit te spreken en dergelijke vraagstukken te agenderen, om zodoende invloed uit te oefenen op de publieke opinie.

De tweede lezing werd verzorgd door Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland). Hij sprak over de obstakels van de oemma, wanneer het gaat om de weg voorwaarts en de blik op politiek gebeurtenissen. Hij benadrukte het belang van een ideologische basis (in het geval van de moslim is dat de islamitische ‘aqiedah), in het beoordelen van politieke gebeurtenissen, opdat men niet vervalt in pragmatisme (bijv. het steunen van de vijand onder het mom van politiek bedrijven). Bovendien legde hij uit waarom een bijeenkomst aangaande Idlib niet slechts gaat om de stad of provincie Idlib, maar dat het een islamitische kwestie is. De val van Idlib zou namelijk een enorme klap voor de gehele oemma betekenen. Desalniettemin sprak hij de toehoorders hoopvol toe. Aan de hand van de verhalen van verschillende Profeten toonde hij aan dat de overwinning komt wanneer de situatie hopeloos lijkt.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland