Hizb ut Tahrir Nederland

De demonstratie ‘Bevrijd Palestina!’ op Plein 40-45 in Amsterdam is inmiddels afgerond. Moslims van alle afkomsten zijn bij elkaar gekomen om zich uit te spreken tegen het leed dat nu gaande is in Gaza en de rest van Palestina. De broederschap en solidariteit waren duidelijk zichtbaar en de kracht van het uitspreken tegen de grote moenkar.

De eerste spreker Kamal Aboe Zaid gaf eerst een Koran recitatie en sprak daarna over het belang van de Islamitische vlaggen met de de shahaada dat dit niet IS-vlaggen zijn of Hamas-vlaggen maar dit de vlag is van de Moslims en noemde de Islamitische bronnen hiervan. Tevens sprak Kamal over het feit dat kritiek op de Zionistische bezettingsstaat niet gelijk staat aan antisemitisme. Kamal sprak over de verschillende historische feiten waarbij aangetoond werd hoe alle religies en volkeren op een vreedzame manier samenleefden onder de Islamitische heerschappij van de Khilafah. Kamal sprak verder hoop uit vanuit de Islamitische voorbeelden zoals de Profeet Musa (as) en de strijd met de Fir’aun. De overwinning van Allah is nabij en de moslims mogen niet hun hoop verliezen in de belofte van Allah (swt).

De tweede spreker Abu Hisham gaf een speech in het Arabisch. Hij sprak over de huidige situatie in Gaza en hoe de aanvallen in Gaza worden gesteund door het Westen waaronder Amerika en Groot-Brittannië en de verraders van de moslimleiders. Abu Hisham benadrukte hoe de sterkste moslimlegers in de nabije regio’s stilzwijgend en laf toekijken hoe de Moslims in Gaza worden gedood. Abu Hisham gaf aan dat de Moslims geen medicijnen of andere hulpmiddelen nodig hebben maar dat de legers van de Moslimlanden in actie moeten komen om hen en Palestina te bevrijden van de afslachting die nu gaande is.

De derde spreker was Okay Pala, directeur van Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland. Okay Pala gaf een krachtige speech over het leed van de kinderen in Palestina en dat de demonstratie mede bedoeld is om hiertegen uit te spreken. Okay Pala gaf aan dat de oproep niet gericht is tot de corrupte moslimleiders, maar naar de oprechte moslims in de rangen van de legers die het leed van Gaza in een dag zouden kunnen oplossen. De bezetter kan met de capaciteit van de moslimlegers binnen een dag worden verwijderd.  Okay Pala sloot af met een advies aan de moslims door de oproep te verspreiden naar de rest van de wereld. Islam heeft een definitieve oplossing die met trots uitgedragen dient te worden door moslims, namelijk de eenheid van de Oemma en in een Islamitische staat in de Moslimlanden gebaseerd op de profetische methode.

De demonstratie werd afgesloten met een smeekbeden door Mikael Hassan voor de moslims in Gaza en de Oemma in het algemeen.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland