Hizb ut Tahrir Nederland

Het verzet van de moslims in Palestina wordt nieuw leven ingeblazen en het Westen staat wederom aan de verkeerde kant van de geschiedenis

“Agressors of bezetters zijn partijen die controle uitoefenen over een gebied, vaak met militaire kracht en internationale steun. Ze rechtvaardigen hun beleid met argumenten zoals nationale veiligheid en historische rechten.”

Als wij bovenstaande tekstboek definitie toepassen op het conflict wat zich momenteel afspeelt in de Zionistische bezettingsstaat dan is het duidelijk dat het Westen zich, zoals altijd, weer achter de agressor schaart. Sinds 2008 alleen al zijn er bijvoorbeeld 150.000 Palestijnse broeders en zusters verwond en vermoord in Gaza en de Westelijke Jordaanoever[1]. En als iemand moeite heeft met jaartallen en historische feiten, kunnen we zelfs stellen dat de huidige ontwikkelingen een reactie zijn op de kolonisten die al dagenlang Masjid al-Aqsa bestormen. Niet voor niets verwijst men tijdens deze operatie naar al-Aqsa.

Wanneer het om Oekraïne gaat, wordt Zelensky een hart onder de riem gestoken in de strijd tegen de Russische agressor en bezetter. Deze selectieve verontwaardiging laat zien welk standpunt de Nederlandse overheid inneemt. De bezetter is een trouwe bondgenoot en zelfs een kleine militie die zich ertegen verzet, wordt als terroristisch bestempeld. Toen de Palestijnen werden geteisterd door hevige luchtaanvallen, stelde Rutte ‘zeer bezorgd’ te zijn over het aanhoudende geweld in “Israël” en Gaza. En wanneer iemand die bezet wordt zich verzet, wordt gesteld dat de bezetter het recht heeft zichzelf te verdedigen.

Door niet van een bezetting te spreken maar van aanhoudend geweld tussen twee partijen, veronderstelt men dat het probleem niet bij de bezetter ligt en er geen sprake is van een eenzijdige bezetting maar van een conflict tussen twee partijen. Sterker nog, door te stellen dat de bezetter het recht heeft zichzelf te verdedigen, erkent men het bestaansrecht van de bezetter en verlegt men de schuld naar degene die bezet wordt. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de Palestijnen het geweld hebben geïnitieerd. Geen actieve herinnering aan de realiteit. Erkennen van de illegale bezetter, steunen van de illegale bezetter, bagatelliseren van het leed van de Palestijnen en demoniseren van degene die zich verzet.

De standvastigheid van het Palestijnse volk in het licht van voortdurende uitdagingen en ontberingen is bewonderenswaardig. De Ummah staat verenigd achter hen en juicht de huidige ontwikkelingen toe, maar wij mogen nooit uit het oog verliezen dat het de verantwoordelijkheid van de moslim legers is om bezetting te weerstaan en de orde te herstellen. Specifiek de omliggende moslimlegers, wiens leiders hen vastketenen aan hun kazernes, toekijkend als toeschouwers op de moed van individuen terwijl ze werkloos in hun tanks en vliegtuigen zitten.

Wat we nu nodig hebben, is een krachtige mobilisatie van de moslimlegers uit de gehele islamitische wereld. Dit zou een cruciale stap zijn om de Islamitische zaak te ondersteunen en de bezetting te beëindigen. De bevrijding van Palestina door de moslims zal het begin zijn van de bevrijding van de mensheid uit de greep van het Westen, en die dag is Insha Allah dichterbij dan we denken.


[1] https://www.ochaopt.org/data/casualties

Okay Pala Directeur Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland