Hizb ut Tahrir Nederland

De Russische Minister van Binnenlandse Zaken verklaart in een officieel bericht dat: “Leden van het Ministerie van de Algemene Autoriteit voor het bestrijden van extremisme hebben een gezamenlijke operatie uitgevoerd met de Federale Veiligheidsdienst op maandag 12 november 2012. Het doel was het ontmantelen van een cel van de religieuze organisatie Hizb ut Tahrir, welke is verboden door de Hoge Raad in Rusland alszijnde een terroristische organisatie, nadat 6 leden van de organisatie zijn gearresteerd omdat zij nieuwe leden aan het rekruteren waren in de moskeeën in Moskou. Nadat de doorzoeking in hun huizen heeft plaatsgevonden, zijn er negen handgranaten, wapens en ammunitie gevonden. En ook is er literatuur aangetroffen die neigt naar extremisme en uiteenzet hoe nieuwe leden gerekruteerd moeten worden.” De aantijging van de wapenvondst in de huizen van deze leden is een gefabriceerde leugen. De overheid weet dat als geen ander. Tenzij er met Islamitische boeken de wapens worden bedoeld, waarvan zij beweren die te hebben gevonden! قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُون  “Allah bevecht hen vanwege de leugen die zij hebben verzonnen.”

De Russische autoriteiten hebben niet alleen een wroeging jegens Islam en de Moslims maar ook richten zij hun kwaad op degenen die campagne voeren voor Islam. In het bijzonder de Sjabaab van Hizb ut Tahrir. Dus een serie van vijandigheid jegens Islam is overduidelijk geworden. Na de massaslachtingen tegen onze broeders in Tsjetsjenië, zijn er restricties opgelegd op een ieder die oprecht Islam uitdraagt, door middel van vervolging, arrestaties, moord en afpersing. Zij hebben walgelijkheden begaan waar geen gezond persoon op zou kunnen komen; de onderdrukkers vervolgden de Sjabaab’s vrouwen, zussen en moeders. Dit alles in een wanhopige poging zodat de oprechte werkers voor Islam zullen stoppen. Maar, dit zal nooit gebeuren!

Het kwaad van dit stalinistisch systeem gaat onafgebroken door, en we vinden dit soort mensen van tirannie ook in andere systemen, zoals Frankrijk, België en andere landen. Rusland verbiedt de hoofddoek in Russische scholen in Stavropol in het zuiden van het land. En de Russische diensten belaagden onlangs een moskee genaamd al Ikhlaas in de stad Kazan op woensdag 17 oktober. Daarnaast is het huis van de iemam doorzocht, hij werd ervan beschuldigd banden te onderhouden met de leiders van Hizb ut Tahrir. En het laatste hoofdstuk in de lange serie van misdaden mondde uit in de arrestatie van bijna 20 jonge mannen van Hizb ut Tahrir waarvan 6 worden berecht en beschuldigd van terroristische daden, vanwege het bezit van wapens en ammunitie. Terwijl het algemeen bekend is, en zelfs het Russisch regime weet dit, dat Hizb ut Tahrir geen materiële strijd kent om haar doel te bereiken. Wat het hervatten van de Islamitische manier van leven is door het vestigen van de tweede Khilafah volgens de methode van de Profeet (saw). De overwinning zal spoedig komen insja Allah. Er is absoluut niets dat Rusland kan doen om diens komst te voorkomen.

Dit is de realiteit van het verraderlijke Russisch systeem dat vol zit met wraakzucht en leugens tegen Islam en de Moslims. Rusland kan niet aanzien dat de banier van Islam zal worden opgehesen noch dat de Moslims verenigd zijn. Blijkbaar is er haat voor Allah en Zijn Dien op hun lippen, maar wat zich bevindt in hun harten is nog erger. Dus zien wij bedrog en leugens op leugens in de hoop dat zij een paar simpele mensen voor de gek kunnen houden om hen te mobiliseren met lege slogans als; “zij vechten tegen extremisme.” Dat is niets meer dan een masker van leugens van waarachter het regime schuilt om zodoende een kwaadaardig beleid tegen de Moslims te implementeren.

Het huidige Russisch systeem verschilt niet met zijn Sovjet voorganger, het heeft de oude manieren overgenomen van onrechtvaardigheid, onderdrukking en tirannie. Dit om de kwetsbare mensen die in het gebied leven onder controle te houden. Dus was het meer dan logisch dat de Sovjet Unie systeem uit elkaar zou vallen. De reden hiervoor is dat het regeren met de ijzeren vuist het volk heeft klaargestoomd om dat systeem te verlaten zodra de eerste kans zich zou voordoen. En nu adviseren wij de Moslimlanden die direct en indirect gecontroleerd worden door dit systeem om hard te werken zodat zij zichzelf vrijmaken van de grip van dit terroristisch land. Verlaat die trieste koloniale Russische onderdrukker, om onderdeel te zijn van de Khilafah Staat die spoedig komt, insja Allah.

O Moslims in de gebieden onder de Russische onrechtvaardigheid!

Het Russisch systeem heeft de vijandigheid van jullie Heer (swt) en jullie Dien op zich gehaald,. En het gaat zo door zonder enige schaamte, het is gebouwd met kettingen en boeien, gevangenschap en onrechtvaardige wetten. Er is geen oplossing behalve door de wetten van Allah (swt) te gehoorzamen, en standvastig en krachtig op te staan tegen het onrecht en immoraliteit.  Ga voorts met de waarheid zonder enige twijfel of angst, hardwerkend, oprecht en ijverig met jullie broeders van Hizb ut Tahrir. Werk met hen om de Khilafah te hervestigen in de Moslimlanden en om alle tirannieke lafaards af te zetten. Alleen de Islamitische Staat Al-Khilafah kan de kettingen van slavernij breken voor alle mensen en de eer herstellen van alle vrije kuise en nobele mensen. En het zal regeren met rechtvaardigheid, eerlijkheid en de waarheid zonder enige discriminatie tussen mensen ongeacht de verschillen van huidskleuren of religieuze overtuigingen.

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون

“Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien u ze wilt begrijpen.” (Zie VBK, Soera ali Imran 3, vers 118)

Osman Bakhach

Directeur van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland