الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ

En toen de mensen tot hen zeiden: “De volkeren hebben zich tegen u verzameld, vreest hen daarom,” vermeerderde dit hun geloof en zij antwoordden: “Allah is ons genoeg en Hij is een uitstekende Beschermer.” (Zie VBK soera Ali Imraan, vers 173)

Alle lof is voor Allah, de Heer der Werelden! Alle Lof voor Hem die Zijn dienaar zond met de ware leiding, om te domineren over alle andere religies en systemen! Alle lof voor Hem die Zijn slaven beproefd en die hen de overwinning zal geven over de ongelovigen! Vrede en Zegeningen voor onze Boodschapper en Zijn familie, de metgezellen en degenen die zijn Soenna volgen tot de Dag des Oordeels. Amien!

Wij hebben gezien dat er massaal huiszoekingen en detenties plaatsvinden van Moslims in Moskou en in de omliggende regio, ongeveer 40 huiszoekingen. In Ufa hebben er 30 huiszoekingen plaatsgevonden en er zijn ook arrestaties geweest. Als resultaat hiervan zijn meer dan 60 moslims gevangen genomen op verdenking van deelname aan de Islamitische partij Hizb ut Tahrir. Handgranaten en geweren zijn geplaatst in huizen van sommige gedetineerden. Daarnaast werpen de Russische autoriteiten de schijn op dat Hizb ut Tahrir geen invloed heeft in Rusland. Hiermee probeert zij het werk van de Partij in Rusland onder tafel te schuiven. Maar de recentelijk ontwikkelingen laten het volgende zien:

1. Dergelijke acties geven aan dat de Russische autoriteiten toe hebben gegeven dat Hizb ut Tahrir wel invloed heeft op de Islamitische gemeenschap in Rusland. En dit heeft ertoe geleid dat zij de noodzaak voelden om dit verwerpelijk plan uit te voeren. Tevens geeft dit aan dat Hizb ut Tahrir is gegroeid als politieke partij die alle misdaden van de Russische autoriteiten openbaart tegen de Russische moslims en de moslims in Syrië! Het bewijs hiervoor is: de viering van de Islamitische feestdagen in de Moslimgemeenschap alsmede andere evenementen zoals conferenties, persconferenties, media-activiteiten e.a.

2. De Russische autoriteiten hebben gezien dat de Oemma terugkeert naar haar oorspronkelijke roeping en werkt met Hizb ut Tahrir. Zij heeft zich gerealiseerd dat Moslims Islam beginnen te zien als een systeem voor het leven. De Moslims tonen hun ziel in het respecteren van hun religie. Dat was evident tijdens een publiek debat over de hidjaab en ontmoetingen voor de rechten van Moslims. De meest belangrijke indicatie is de verandering van de Westerse ideeën naar de Islamitische ideeën en concepten. En het ophijsen van de Islamitische vlaggen in alle regio’s in Rusland, waar in meerderheid Moslims wonen. Maar ook het verwerpen van de feestdagen die geen enkel verband hebben met Islam enzovoort. Dit alles laat aan de Russische autoriteiten zien dat de Moslims terugkeren naar de Islamitische cultuur. Rusland heeft geen ideologie waarmee de overheid en de samenleving worden geordend. Derhalve is zij bang dat zij de controle verliest over de Moslims. Vandaar dat Rusland meer openlijk is gaan werken tegen Hizb ut Tahrir zoals blijkt uit het feit dat zij arrestaties hebben verricht in Moskou en de omliggende gebieden. We kunnen concluderen dat zij de controle hebben verloren over deze kwestie. Aangezien de zogenaamde gematigde iemams niet de Oemma hebben kunnen verleiden naar hun begrip van Islam. Tevens kan de Federale Veiligheidsdienst de leden van Hizb ut Tahrir niet intimideren.

3. Vanwege het feit dat de revoluties plaatsvinden in de Islamitische landen, vooral in Syrië, is het duidelijk dat de Oemma aan het ontwaken is uit haar slaap en ze heeft angst van zich afgeworpen. De Oemma heeft zich gerealiseerd dat Islam en enkel Islam het pad van grootsheid kan terugbrengen dat de Oemma 1300 jaar geleden had. En uiteraard is de Russische overheid zich ervan bewust dat meer dan 20 miljoen Russische Moslims verbonden zijn met hun broeders en zusters gebaseerd op hun geloof in Islam. En zodra het politiek denken op basis van Islam is ontwikkeld, dan zal morgen na de hervestiging van de Khilafah, deze massa in staat zijn om de externe politieke kwesties van Rusland te beïnvloeden. Dat zal vervolgens  dienen ten behoeve van de nieuwe Khilafah Staat. Derhalve realiseren en erkennen de Russische autoriteiten Hizb ut Tahrir als de enige opponent die het publieke begrip van de toekomstige Khilafah vorm geeft. En het is Hizb ut Tahrir die in staat is om de Oemma te ontwaken uit haar diepe slaap.

4. Ook erkennen de autoriteiten dat Hizb ut Tahrir kan functioneren in de sociale omgeving van de Moslims, en het onderwijzen van de ware kennis van Islam. Dat zal leiden tot het vullen van het politiek vacuüm. En het feit dat met de hervestiging van de Khilafah insja Allah zal de Islamitische landen snel worden verenigd tot een nieuwe Staat. Deze situatie en omstandigheden forceren de Russische autoriteiten om een openlijke strijd te verklaren tegen Islam en de Moslims, en Hizb ut Tahrir in het bijzonder. Dus de overheid wil de da’wa onder de Moslims koste wat kost stoppen.

In het licht hiervan moeten de autoriteiten de volgende punten voor henzelf begrijpen!

• Wij Moslims, vooral de Sjabaab van Hizb ut Tahrir, zullen nooit opgeven  de waarheid te verkondigen! Jullie inzet om Hizb ut Tahrir in Rusland te intimideren en kapot te maken is gedoemd te mislukken. Wij de Sjabaab van Hizb ut Tahrir, hebben gezworen tegenover Allah de Almachtige dat wij zeker zullen werken voor de belangen van de Oemma en om de waarheid te dragen zoals de metgezellen dat hebben gedaan.

• Zelfs als jullie al jullie macht mobiliseren om deze da’waa te stoppen, die bedoeld is om de Moslims te redden, dat zal ons niet bang maken en onze motivatie niet wegnemen en wij zullen deze roeping niet verlaten.

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“En zij antwoordden: “Allah is ons genoeg en Hij is een uitstekende Beschermer.” (Zie VBK Soera ali Imraan 3, vers 173)

• Tevens jullie verraad en vijandigheid tegen de Moslims in Rusland zal resulteren dat jullie verantwoording moeten afleggen aan de toekomstige Khilafah, insja Allah, en Asj-Sjaam zal haar hoofdstad worden! Wij verzekeren jullie, geen enkele misdaad zal onbestraft worden gelaten!

• Wij geloven met rotsvaste overtuiging in de woorden van Allah (swt)

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt – Allah is inderdaad Sterk, Almachtig.”( Zie VBK Soera al Hadj 22, vers 40)

• Wij beantwoorden jullie:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

“Toen smeedden de ongelovigen tegen u plannen, opdat zij u gevangen mochten nemen of doden of verbannen. En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah de beste planner.” ( Zie VBK Soera al Anfaal 8, vers 30)

En denken jullie dat jullie de da’waa kunnen stoppen? Inderdaad, jullie zijn doof, stom en blind en jullie begrijpen niet.

O Moslims!

Dit is wat Allah (swt) ons beloofd! Hij (swt) beproeft ons op de waarachtigheid van ons geloof en ons verlangen om Zijn Tevredenheid te krijgen. Iedere Moslim ziet vandaag de dag hoe ongelovigen Islam aanvallen en vooral de Moslims die oproepen tot Islam en Islam willen laten herleven. En het is vanzelfsprekend dat ongelovigen, onder leiding van Amerika, hun uiterste best doen om de hervestiging van de Islamitische Staat te voorkomen. Die zal in staat zijn om de misdadigers terecht te stellen in de Islamitische wereld, en Syrië in het bijzonder. Daarom moet een ieder van ons onvermoeid werken voor deze da’wa. Waarlijk de overwinning is voor de gelovigen en wij geloven in Hem (swt), wij aanbidden Hem (swt), en wij verheerlijken Hem (swt) en niemand behalve Hem (swt).

Allah (swt) zegt:

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

“Voorwaar, Wij helpen Onze boodschappers en de gelovigen in het leven dezer wereld en op de Dag waarop de getuigen zullen opstaan.” ( Zie VBK Soera Ghaafir 40 vers 51)

Usman Salihov

Media Bureau Hizb ut Tahrir Rusland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland