Hizb ut Tahrir Nederland

Het Media Bureau van Hizb ut Tahrir in Syrië is gebombardeerd waarna vele gewonden zijn gevallen en een lid van Hizb ut Tahrir martelaar is geworden, met de Wil van Allah. Onderstaand is een persbericht met het overlijdensbericht en daaronder een video van net na het bombardement.

Hizb ut Tahrir Wilaajah Syrië condoleert een nieuwe Sjaab van onder  haar Sjabaab, genaamd Mahmoed Chaliel Mahmoed (Aboe Chaliel). Hij is overleden  aan zijn verwondingen, na een bombardement van strijdkrachten van het brute regime in een woonwijk in Hanano. Deze aanval was gericht op onschuldige burgers. Hij raakte gisteren op 10/12/2013 gewond nadat een van de raketten, rechtstreeks op hem werden afgevuurd terwijl hij op dat moment zijn verplichting van het dragen van de da’awa nakwam. Wij renden naar hem toe en hij verliet ons niet, deze sympathieke, betrouwbare, oprechte Sjaab die van de da’awa en haar mensen hield. Een persoon van wie een ieder die hem ontmoette hield. En vanwege het beletsel om medicatie te verkrijgen, als gevolg van het beleid van dit misdadige regime, gesteund door Amerika en de wereldmachten, overigens zonder enige discretie, werd hij naar Turkije overgebracht waar hij vervolgens het leven liet en naar  Al Rafieq Al A’laa (Allah) is teruggekeerd. Blijde tijdingen voor Aboe Chaliel, die het vergankelijke verlaten heeft voor het eeuwige. En we vragen Allah (swt) zijn familie en ouders geduld en standvastigheid te schenken en dat hij (Aboe Chaliel) op de Dag des Oordeels wordt aangesteld om voorspraak voor hen te doen, met de wil van Allah (swt). Wij, O Abaa Chaliel hielden van jou met heel ons hart, en jouw vertrek bedroeft ons. Maar het doet ons deugd dat je een held en een krachtig mens was die standvastig de weg van de Boodschapper van Allah (saw) volgde. Met de wil van Allah zul je daar immens voor worden beloond en we zeggen niets anders dan hetgeen onze Heer tevreden stelt. Allah (swt) heeft gezegd:

“En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen. Zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren. Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn het, die de rechte weg volgen.’’(VBK Soera Al-Baqarah, ayah 155-157]

Ing. Hishaam Al Baba

(Directeur van het Media Bureau van Hizb ut Tahrir Wilaajah Syrië)

Video van net na het bombardement:

{videobox}N2fgWBsvPEI{/videobox}

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland