Hizb ut Tahrir Nederland

De huidige zielige toestand van het Pakistaanse volk is het resultaat van het uitbuitende kapitalistische systeem en de corrupte heersers. Dus door enkel een aantal agenda punten van de oppositie ten uitvoer te brengen, met behoud van het corrupte systeem en heersers, zal de situatie niet veranderen. Niet alleen om de toestand van de Moslims in Pakistan te veranderen maar ook het lot van de mensheid, heeft Hizb ut-Tahrir details van het Islamitische systeem aangeboden aan de wereld. En alleen door het implementeren van dit totale systeem kan het lot van Pakistan veranderen. In het kader van de implementatie van Islam, zullen de volgende 11 actiepunten Pakistan totaal en radicaal veranderen:

1. Islam moet volledig en radicaal worden geïmplementeerd door middel van de oprichting van de Khilafah in Pakistan. De Khilafah zal onmiddellijk praktische maatregelen nemen om alle andere Moslim landen te annexeren. De eenheid van de Ummah is haar kracht, welke niet mogelijk is zonder de oprichting van de Khilafah.
2. Olie, gas, elekticiteit, steenkool- en goudbronnen, met inbegrip van alle erts, moet als publiek eigendom worden verklaard en moet belastingvrij en zonder enige uitbundige winst worden verstrekt aan de Ummah. Dit zal niet alleen de inflatie verminderen en armoede uitroeien, maar zal ook de industrie weer op gang brengen.
3. Rente en alle niet Sjar’i economische transacties moeten worden gestopt. Verder moet de Roepie worden gescheiden van de dollar en worden ondersteund door goud en zilver zoals bestemd in Islam. Dit zal helpen om de Roepie te stabiliseren en ook onze economie te redden van verdrinking tezamen met de dalende dollar.
4. Beëindiging van de G.S.T. met inbegrip van alle directe en indirecte belastingen. Middelen moeten worden verzameld uit Islamitische bronnen van inkomsten en belastingen. Dit omvat; charaaj, ‘oesjr, rikaaz, djizjah en zakaat. Bovendien zal de Islamitische Staat garanderen dat iedere burger is voorzien van zijn/haar basisbehoeften.
5. De soevereiniteit behoort enkel en alleen aan Allah swt. Daarom moeten wetgevende organen als de Nationale Assemblee en de Senaat worden afgeschaft. Dit zijn instellingen waarmee Amerika haar belangen beschermt door middel van het 17e amandement en N.R.O. (National Reconciliation Order). De Khilafah zal alleen verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de Sjari’a van Allah (swt). In tegenstelling tot democratie, zal er geen behoefte zijn aan een meerderheid van stemmen om de hoekm van Allah (swt) te implementeren.
6. Amerika, Groot-Brittannië en alle andere koloniale ambassades moeten worden gesloten en alle banden/relaties met deze landen moeten worden doorgesneden.
7. Pakistan moet het Amerikaanse “Oorlog tegen Terreur” verlaten en de Amerikaanse lijn van bevoorrading doorsnijden. De burgeroorlog tussen de tribale Moslims en het Pakistaanse leger moet onmiddellijk worden gestaakt.
8. Pakistan moet zich terugtrekken uit de VN, de concubine van Amerika, en bilaterale relaties opbouwen met niet-koloniale landen. Bovendien moet het buitenlands beleid gebaseerd worden op de da’wa welke de Islam verkondigt aan de wereld in de praktische vorm; de djihaad.
9. Obsceniteit en immoraliteit moeten onwettig worden verklaard. Alle bronnen van morele corruptie (inclusief de media) moeten worden gemeden en de samenleving moeten worden gebouwd op Islamitische stichtingen.
De huidige justitiële wetten, die de erfenis zijn van het Britse koloniale tijdperk, moeten worden vernietigd en alle rechterlijke uitspraken worden gedaan volgende de Islamitische Sjari’a.
11. Het primaire onderwijs moet kosteloos worden aangeboden. Het doel moet zijn de Islamitische persoonlijkheid te creëren, het geven van wetenschappelijke informatie en nuttige kennis bij kinderen te creëren.

Naveed Butt

De officiële vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Pakistan

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland