Op 7 december 2010 werd Sadieqov Varokh Fadhl al Dinovitch gearresteerd wegens lidmaatschap van de Islamitische politieke partij Hizb ut Tahrir. En tot op heden zit hij vast zonder een strafbaar feit gepleegd te hebben. Men heeft vervolgens de echtgenote van Sadieqov gearresteerd om druk op hem uit te oefenen, zodat hij een bekentenis zou tekenen van strafbare feiten die hij niet heeft gepleegd. In de vroege ochtend van 19 mei 2011 werd in Moskou de echtgenote van Sadieqov, Sadieqova Omidkhan Ghanivna, gearresteerd door de Russische interne veiligheidsdienst. Hierna werd haar haar recht om familie en naasten in te lichten over waar zij zich bevond onthouden. Ook werden haar drie jonge kinderen, respectievelijk 8, 10 en 11 jaar oud, zonder overleg met andere familieleden ondergebracht in een weeshuis van de Russische staat.

De campagne tegen de leden van Hizb ut Tahrir houdt hier helaas niet mee op. Op 23 mei werd de stad Ova en haar buitenwijken onderworpen aan ongerechtvaardigde huisinspecties en arrestaties van moslima’s in hun huizen. Op die dag heeft de interne veiligheidsdienst het huis van mevrouw Manabova Yola Kazikhanova bestormd. Zij ontvoerden haar naar een locatie waar zij vervolgens met allerlei instrumenten, zoals een schroevendraaier en een boor, werd mishandeld. Naast deze fysieke marteling martelde men haar ook psychisch, onder meer door haar voor ziek en misleid uit te maken. Ook dreigde men haar kinderen te zullen arresteren. Zij werd een hele dag vastgehouden, terwijl men haar baby en haar 5 jaar oude kind alleen thuis achter liet.

Ook het huis van mevrouw Minibayva Elmira Yonirovna werd bestormd. Zij was op dat moment zwanger. Boeken die verzen van de Edele Koran bevatten werden hierbij vertrapt. Hierop werd mevrouw Yonirovna onwel. Met pijnklachten in haar hartstreek en onderbuik werd zij vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis, waar de dokter haar vertelde dat zij een zenuwinzinking had gehad en mogelijk hierdoor haar baby zou verliezen. Men gaf haar wat medicijnen, om haar vervolgens over te brengen naar een ander ziekenhuis. Maar daar liet men haar niet toe binnen, met als reden dat het ziekenhuis “vol” zou zijn.

Ook mevrouw Shakierova Layla Ramilvna, moeder van vier kinderen, werd op 23 mei 2011 onder druk gezet door de veiligheidsdiensten. Om 7 uur ‘s ochtends kwamen twee auto’s vol mensen naar haar huis, sommige van hen waren vrouwen die mee waren gekomen als getuigen. Op dat moment zou Shakierova haar man gaan bezoeken, die al eerder was gearresteerd op 22 december 2010. Men omsingelde haar huis en forceerden de deur om deze te openen. Men doorzocht vervolgens alles, zelfs de koelkast, op zoek naar boeken! Hiermee niet tevreden dreigden men ook om de houten muren (van het huis) te zullen slopen. En men begonnen te schreeuwen, waardoor haar slapende kinderen wakker werden en angstige momenten ondervonden.

Na de huiszoeking werd zij meegenomen naar een andere locatie. Daar, moest zij een getuigenisverklaring tekenen, waarin zij zou toegeven dat zij een “fundamentalist” is. Echter, zij weigerde dit te doen. Ze verzocht een advocaat en herinnerde de mensen aan het wetsartikel 51 van de Russische grondwet (dat haar dit recht geeft). Men luisterde niet, integendeel zelfs. Men dreigde haar op te sluiten en zei dat haar kinderen in een weeshuis zouden belanden. Men ging vervolgens zoeken naar adressen van de dichtstbijzijnde weeshuizen, terwijl ze in de tussentijd mevrouw Shakierova Layla Ramilvna bang maakten met een mes en een boor.

Sinds 23 mei tot heden is er geen contact geweest met deze vrouwen. En de reden achter hun arrestatie is nog steeds onduidelijk. Diverse mensenrechten organisaties, Islamitische organisaties, media en moskee imaams zijn hierover benaderd. Maar zij allen waren niet in staat om druk uit te oefenen op de Russische autoriteiten, zodat ze deze vrouwen vrij laten en hen herenigen met hun kinderen.

Dus omdat Hizb ut Tahrir werkt om de moslims hun eer en bescherming terug te geven, door de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafah in de moslimwereld te realiseren, hebben de Russische autoriteiten zich dus verlaagd tot de praktijken van de Russische maffia. In hun werk tegen Hizb ut Tahrir en de leden van Hizb ut Tahrir negeren ze hun eigen wetten. En gedragen hun agenten zich als ordinaire maffiosi. Als brute tirannen zonder ziel, die bij hun tirannie zelfs kinderen niet ontzien.

Maar Hizb ut Tahrir en de leden van Hizb ut Tahrir hebben Allah (swt) reeds beloofd dat zij niet zullen zwichten onder misdaad en onderdrukking. Dus ook niet onder die van de Russische autoriteiten. Hizb ut Tahrir zal doorwerken om de moslims wederom te verenigen, en om hen het meest eervolle bestaan onder de wetten en systemen van Islam terug te geven.

De reden dat wij de moslims overal ter wereld informeren over dit alles, is dan ook enkel om jullie te vragen om doe’a tot Allah (swt) te maken voor ons, in deze tijd van beproeving voor ons. Dat Hij (swt) ons krachtig moge houden, en doorzettingsvermogen moge geven; dat Hij (swt) onze familieleden die zichzelf nog niet kunnen helpen en beschermen helpt en beschermt, en er is geen betere Helper en Beschermer dan Hij (swt); en dat Hij (swt) het werk van Hizb ut Tahrir spoedig het finale succes zal geven.

Want wij weten dat de Khalifah aan het hoofd van de Islamitische Staat dan met trots en op krachtige wijze de Russische autoriteiten ter verantwoording zal roepen om ons te beschermen. Zoals hij al de moslims overal ter wereld te hulp zal komen.

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland