De nieuwe Integratienota, met haar “centraal laten staan” van de “Nederlandse waarden”, is een aankondiging dat de Nederlandse regering voortaan niet enkel bepaalde ideeën officieus zal verbieden, maar ook bepaalde kledingstukken en omgangsvormen uit de moslimlanden. Discriminatie op basis van afkomst en geloof wordt dus officieus regeringsbeleid. Dit zullen sommige mensen ongetwijfeld toejuichen, maar het is een beleidsregel die zo vanuit Hitler’s “Mein Kampf” overgenomen kan zijn.

17 JUNI, 2011 – Piet Hein Donner, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft op 16 juni jongstleden de nieuwste uitgave van de Integratienota gepresenteerd. Deze nota zal als leidraad dienen voor de nieuwe regering en haar “integratiebeleid”. En volgens minister Donner is de regering met de nieuwe nota duidelijk een andere weg ingeslagen voor wat betreft dit beleid.

In de Integratienota staat onder andere dat migranten voortaan zelf hun best moeten doen om te integreren, en dat de Nederlandse regering hen hier minder mee zal helpen. De politiek en media hebben in hun commentaren en reacties op de nieuwe nota de aandacht vooral hier naar laten uitgaan. En ze hebben dit punt gepresenteerd als een grote verandering van beleid. Sommige mensen zeggen dat dit een verkeerd plan is, terwijl anderen zeggen dat dit juist goed is. Maar voor beide meningen valt iets te zeggen. Want als een persoon voor economische redenen verhuist naar een ander land, dan is het normaal dat hij zelf zal moeten proberen het te redden. En dus dat hij geen speciale hulp zal krijgen van de regering van het nieuwe land. Daarentegen, als iemand vanwege tirannie en onderdrukking gedwongen is om zijn land te verlaten, dan is het prijzenswaardig wanneer men hem helpt bij het vinden van zijn plaats in zijn nieuwe land.

Waar de meeste commentaren van de nieuwe Integratienota aan voorbij gaan, echter, is de echte grote en belangrijke verandering die deze aankondigt.

Deze verandering zit besloten in de zin van de nieuwe Integratienota die zegt dat voortaan de “waarden” waarop de Nederlandse samenleving berust “centraal moeten komen te staan”. Met betrekking tot deze nieuwe “visie” kondigt de Integratienota namelijk onder meer een verbod op “gezichtsbedekkende kleding” aan; en worden gemeenten opgeroepen om actie te ondernemen tegen mensen die “vanwege gedrag of kleding” maar moeilijk aan een baan kunnen komen. Hierdoor wordt duidelijk gemaakt wat de regering precies bedoelt met haar “centraal laten staan” van de “Nederlandse waarden”.

Uit eerdere integratienota’s wisten we al dat er zoiets als “verkeerde ideeën” bestaat in Nederland, ideeën die officieus verboden zijn door de Nederlandse regering. Dit zijn de ideeën waarvoor men door de Nederlandse regering als “radicaal” of “extremist” bestempeld wordt, want in de eerdere integratienota’s werden “radicalen” of “extremisten” steevast als “staatsvijand nummer 1” gepresenteerd. Volgens de Nederlandse overheid is de “radicaal” of “extremist” degene die overtuigd is van Islamitische politieke ideeën, en het hele integratiebeleid was er altijd al op gericht om deze verboden ideeën uit de moslims te halen.

Met haar “centraal laten staan” van de “Nederlandse waarden” gaat de nieuwe Nederlandse regering nog een stap verder en maakt het ook Islamitische kleding en manieren van omgang verboden. Want het is natuurlijk duidelijk dat met “gezichtsbedekkende kleding” de Islamitische boerka bedoeld wordt. En voor wat betreft het “gedrag of kleding” dat mensen een paria maakt op de arbeidsmarkt, het is algemeen bekend dat op de Nederlandse arbeidsmarkt moslims met Islamitische omgangsvormen (hand op het hart ter begroeting in plaats van handen schudden) of Islamitische kleding (hoofddoek) ernstig gediscrimineerd worden. Dus om specifiek te zijn, de regering roept haar gemeentes op om voortaan Islamitische omgangsvormen en Islamitische kleding te bestraffen.

De nieuwe integratienota en haar nieuwe beleidsvisie van het “centraal laten staan” van de “Nederlandse waarden” is dus een aankondiging dat de Nederlandse regering voortaan niet enkel bepaalde ideeën officieus zal verbieden, maar ook bepaalde kledingstukken en omgangsvormen. De mensen in Nederland worden voortaan niet enkel meer bepaalde ideeën verboden (dit was al langer het geval…), maar ook kledingstukken en omgangsvormen uit de moslimlanden zullen voortaan verboden zijn. Discriminatie op basis van afkomst en geloof wordt dus officieus regeringsbeleid!

Vanwege het uitermate intolerante klimaat dat in Nederland geschapen is de voorbije jaren, zullen er ongetwijfeld mensen zijn die dit toejuichen. De discriminatie als officieus staatsbeleid zal het mogelijk zelfs goed doen bij een groot deel van het electoraat; precies zoals in Zuid-Afrika het geval was tijdens apartheid.

Maar men moet zich goed realiseren dat discriminatie als staatsbeleid, met een officieus verbod op ideeën, kleding en omgangsvormen die niet tot de eigen “waarden” gerekend worden, een beleidsregel is die zo vanuit Hitler’s “Mein Kampf” overgenomen kan zijn.

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland