Hizb ut Tahrir Nederland

Er is ophef ontstaan in Nederland omdat het nieuwe AVRO programma “De neonletters” een item genaamd “Een gevecht tussen God en Allah in de boksring” geschrapt zou hebben uit haar uitzending. In het item worden de twee wereldgodsdiensten Islam en het christendom belachelijk gemaakt. Twee personen doen zich voor als Allah (swt) en God, en zij bevechten elkaar vervolgens in een boksring. Volgens de AVRO werd dit item uiteindelijk niet uitgezonden omdat het “niet grappig genoeg was en mogelijk voor opschudding zou kunnen zorgen”.

In het debat dat volgde op dit besluit is er bijna geen aandacht geweest voor de eerste van deze twee redenen, namelijk dat het item gewoonweg niet grappig genoeg zou zijn. Dus met andere woorden: wanneer het wél grappig genoeg geweest zou zijn volgens hun smaak, dan was het wel uitgezonden? Naast dit bedorven criterium drongen politici met hun reacties feitelijk erop aan het item wel uit te zenden, en werd het wel uitzenden van het item een prestige kwestie. en mede daarom stelde de AVRO hun item ter beschikking voor de uitzending in het BNN programma “De Week van Filemon”.

Hieruit blijkt dat er een groot verlangen bestaat om de religieuze gevoelens van mensen – in het bijzonder de moslims! – te kwetsen. Als een programma de religieuze gevoelens van moslims kwetst dan “moet” het gewoon uitgezonden worden. De vraag of het een goed programma is of niet speelt dan niet meer.

De kwestie is dus niet zoals de meeloop politici denken, die zeiden “Het beeld dat de AVRO oproept dat moslims tere zieltjes zijn die niet opgewassen zijn tegen een stootje, satire of spot lijkt me kwetsender dan welk flauw boksgevecht ook”. Het gaat er niet om of de moslims om kunnen gaan met moedwillige beledigingen. Het gaat om de vraag, waar is de beschaving gebleven als belediging van mensen tot een doel is verworden?

De moslims hebben dankzij hun Islam gelukkig nog eer en moreel besef. Allah (swt) zegt:

“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze…” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nahl 16, vers 125)

En

“Beschimp de godheden niet, die zij naast God aanroepen; zij kunnen op hun beurt, in hun buitensporigheid, Allah beledigen. Zo hebben wij ieder volk hun daden (rituelen) aangewezen. Later zullen zij tot hun Heer terugkeren, die hun zal herinneren aan wat zij hebben verricht.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nahl 6 Al-An’aam, vers 108)

Daarom bestaat er volgens Islam geen “humor” in het krenken van mensen tot in het diepst van hun wezen. En daarom zal men vinden dat de moslims zich altijd uit zullen blijven spreken tegen lage barbaarsheden zoals deze, waar mensen moedwillig anderen willen beledigen en kwetsen.

Maar waarschijnlijk staat dit zo ver boven het niveau van mensen als Tofik Dibi en Filemon Wesselink dat zij dit niet zullen begrijpen.

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland