Hizb ut Tahrir Nederland

Vragen:

Vraag van Zdig For’Allah

Onze gerespecteerde Sjeich, As-Salaamoe Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu. Mijn vraag gaat over het oordeel met betrekking tot het werken met een netwerkmarketingbedrijf. Baarek Allahoe fiek en moge Allah je steunen in het uitdragen van de dawah.

Vraag van Houssem Eddine:

As-Salaam Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu, ik zou graag het oordeel willen vragen over een Q-net bedrijf gebaseerd op het idee van netwerkmarketing, met de gedachte dat verkoop plaatsvindt door het product te marketen in een netwerk. Hoe meer klanten een verkoper in een netwerk weet te krijgen hoe meer zijn provisie toeneemt, zelfs als hij geen poging doet in het verkopen van het product. Bijvoorbeeld als persoon X een product verkoopt dan ontvangt degene die het netwerk heeft opgezet, persoon A, (ook) geld. Ondanks dat persoon A geen bijdrage heeft geleverd in de verkoop. Maar hij ontvangt het geld omdat hij de stichter is van het netwerk of omdat hij onderdeel ervan uitmaakt. Voorzie ons alstublieft van een antwoord want dit soort verkoop heeft zich snel verspreid in bijna alle Islamitische landen, inclusief de Arabische landen.

Antwoord:

Wa Alaikum As-Salaam  Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu aan jullie beiden,

Jullie vragen gaan over hetzelfde onderwerp, hoewel je geen details hebt geleverd over het onderwerp, maar deze vorm van verkopen is wijdverspreid. Ik heb vragen erover ontvangen uit meer dan één gebied. Ik zal een aantal vragen benoemen die uit Zuidoost-Azië en Centraal-Azië komen om het beeld te verduidelijken. Vervolgens zal ik een reactie geven op dit type verkoop.

1. Vraag uit Zuidoost Azië

“Een onderneming in gezondheidsproducten gaat als volgt om met haar klanten:

Als een klant een gezondheidsproduct gekocht heeft, heeft hij het recht om provisie te nemen over twee kopers die hij als klanten heeft aangebracht voor het bedrijf.  Wanneer zij een product kopen van het bedrijf heeft elke van hen het recht om twee klanten binnen te brengen en hiervoor provisie te ontvangen, naast de provisie die de eerste koper ontvangt voor de vier personen die zijn aangebracht door de twee klanten van de eerste verkoper.  Enzovoorts, enzovoorts. Is dit toegestaan? Einde

2. Vraag uit Centraal-Azië:

“We hebben handeltransacties van het Quest Net die er als volgt uitzien:

“Het Quest Net network heeft producten en verzoekt iedereen die hun producten wil leveren  om deze in te kopen. Na aankoop van de producten hebben de afnemers het recht om ook anderen te werven om de producten van hen te kopen tegen een provisie voor het aanbrengen van klanten.

Als de koper in staat is om zes klanten te vinden die zijn producten kopen, zal het bedrijf hem een provisie betalen van 250 dollar. En zo sijpelt het verder door.

Bijvoorbeeld; de eerste klant brengt twee mensen aan om het product te kopen van het bedrijf. Als ieder van deze twee weer twee andere personen vinden zijn er totaal zes kopers. De eerste persoon ontvangt 250 dollar, de andere twee ontvangen niets totdat ieder van hen zes kopers heeft. Vervolgens krijgen beiden 250 dollar en de eerste verkoper ontvangt 500 dollar voor het feit dat ze allemaal zijn navolgers zijn in het kopen van de producten.

Als de koper het product zou aanbieden, zou hij een kapitaal verdienen! Dit is het motief achter de grootschalige verkoop van het product. Het komt dus door de verwachtingen in het verkrijgen van een kapitaal en niet zozeer door de toenemende vraag naar het product, daar de waarde van het product hooguit een tiende is van het bedrag dat door het bedrijf is vastgesteld.

Wanneer de koper niet in staat is om het product te marketen, met andere woorden personen te vinden om het product te kopen, zullen de producten –die hij heeft ingekocht- in zijn bezit blijven welke hij tegen een hoge prijs heeft aangeschaft zonder dat hij geld meer ontvangt van het bedrijf. Dit leidt tot beroven van kopers die het niet lukt om wederverkopers te vinden of aan het einde van de verkoopketen zitten. In Centraal-Azië opereren velen op deze wijze. Is zo een transactie toegestaan?” Einde

Het is duidelijk dat de kwestie overeenkomt met een verschil in de hoeveelheid klanten die de verkoper heeft aangebracht en hem het recht geeft op een provisie. Er was een vraag uit Zuid-oost Azië en Centraal-Azië. Geen twijfel dat dit de strekking van jullie beide vragen is en het antwoord op jullie vragen één is. Aangezien de vraag uit Centraal- Azië uitgebreider is zal ik mijn antwoord hierop richten.

Na bestudering van de realiteit van het bedrijf Quest Net, met zijn verschillende methoden van transacties, en hoewel het idee hetzelfde is, namelijk dat het bedrijf zich bezighoudt met marketeers die kopers “klanten” brengen en hen in ruil daarvoor commissie geven, onder bepaalde voorwaarden, dat wil zeggen ze zijn een makelaar of een tussenpersoon voor het bedrijf, die kopers aanbrengen en in ruil daarvoor commissie nemen … en uit de analyse van de realiteit van deze transactie volgt het volgende:

Ten eerste, dit soort bedrijven hanteren dit proces van netwerkmarketing voor diverse producten. Deze bedrijven verlangen van degenen die haar producten op de markt brengt om iets van deze producten in te kopen, en geeft hen dan het recht om klanten te werven in ruil voor een provisie , met andere woorden dit maakt hem een makelaar voor het bedrijf die kopers aanbrengt en daarvoor commissie ontvangt. “Diegene krijgt echter geen commissie totdat hij zes kopers binnenhaalt, volgens de vraag van Centraal-Azië, en totdat hij twee klanten aanbrengt volgens de vraag van de andere regio, volgens de regels opgesteld door het bedrijf voor dit doel .

Met andere woorden, de eerste koper neemt een commissie voor de twee, “of zes ‘, die hij bracht plus nog een comissie voor de vier klanten die door de eerste twee, of zes gebracht door de eerste twee …

In een dergelijke reeks houdt marketing aan in de vorm van ‘tussenhandel’of als netwerkmarketing.

Ten tweede, dit soort handelsactiviteiten zijn in strijd met islam, en hier is de uitleg:

1. Het bedrijf verlangt van de marketeer om hun producten te kopen om het recht te verkrijgen om zijn tussenpersoon te worden, voor een commissie, d.w.z.  hij brengt klanten en neemt in ruil daarvoor commissie, ongeacht of hij de commissie krijgt nadat hij zes kopers of twee kopers aanbrengt.

Dit betekent dat de koopovereenkomst en het contract van de tussenpersoon twee contracten in één contract zijn, of twee transacties in een enkele transactie, want elk onderdeel is een voorwaarde van de ander. Dit is haram.

De “Boodschapper van Allah (saw) heeft twee transacties in één transactie verboden ” (overgeleverd door Ahmed op gezag van Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas’oed van zijn vader). Het is alsof ik tegen jou zeg: Als jij voor mij verkoopt, zal ik van jou mensen aannemen of jouw tussenpersoon worden of van jou kopen..etc. Het is duidelijk dat dit de realiteit is volgens de vraag. De verkoop en het bemiddelen zitten in één contract, dat wil zeggen de verplichting tot de aankoop van het bedrijf is een voorwaarde om als tussenpersoon op te treden.  Met andere woorden het verkopen tegen een commissie door het werven van kopers voor het bedrijf.

2. De (intermediaire) bemiddeling is een contract tussen de verkoper en degenen die de klanten brengen. De bemiddelingsvergoeding in dit contract moet zijn voor de persoon die ze naar het bedrijf brengt en niet voor degene die door anderen is binnengebracht. Zoals de bemiddelingsvergoeding is bij de transactie van de genoemde onderneming. De tussenpersoon “marketeer” neemt het, in ruil voor klanten die hij aanbrengt om van het bedrijf te kopen, evenals degenen die door anderen zijn binnengebracht. Dit is in strijd met het bemiddelingscontract.

3. De aankoopprijs van het bedrijf gaat gepaard met beschamend onrecht, waar de koper zich bewust van is, maar het is niet vrij van misleiding als gevolg van de “verdraaide” methoden die worden gebruikt door het bedrijf om zijn handel te promoten, zodat het toe leidt dat de koper een hoge prijs betaalt voor de producten van het bedrijf, dat in werkelijkheid slechts een fractie van het bedrag kost…. En dat allemaal omdat het bedrijf een mooie toekomst voor de koper promoot, want hij krijgt de kans om het product van het bedrijf op de markt te brengen voor een commissie door de kopers die hij weet aan te brengen voor het bedrijf, maar ook voor de kopers die zijn eerste klant werft!

Wanneer de koper er niet in slaagt om kopers te brengen, met name in de laatste keten van de kopers, zal hij worden gevangen door middel van bedrog en verliest hij de hoge prijs die hij betaald heeft voor het product  en dat is niet een tiende van de betaling waard! Misleiding is verboden in de Islam. De Boodschapper van Allah (saw) zei: «الخديعة في النار» “Misleiding leidt tot het vuur …” (overgeleverd door Boechari op gezag van Ibn Abi Awfa). De Boodschapper van Allah (saw) zei tegen de man die in de verkoop bedroog: «إذا بايعت فقل لا خلابة» “Als je verkoopt en koopt, zeg dan geen Khilabah” Overgeleverd door Bukhari van Abdullah ibn Umar (ra) en Khilabah is misleiding. Dit is de letterlijke tekst van de hadith en de betekenis geeft aan dat bedrog is verboden.

Derhalve, deze transactie is niet toegestaan in de Sjaria.

Samengevat, de transactie van het bedrijf Quest Net uitgelegd op de manier zoals in de vragen, is in strijd met de Sjaria. Ik vraag Allah (swt) om ons te helpen met zijn genade en deugden de Khilafah te vestigen en om het economische systeem van Islam te implementeren, welke de zuivere en transparante economische transacties laat zien, dat een comfortabel en rustig leven biedt aan alle burgers en Allah is Almachtig en de Alwijze.

Wa Alaikum As-Salaam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu

Jullie broeder,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland