Het Europees vluchtelingenbeleid is een verderzetting van koloniale denkwijze

Het Europees vluchtelingenbeleid is een verderzetting van koloniale denkwijze

Onlangs is het kabinet gevallen wegens de beleidsvoorstellen die president Mark Rutte wilde doorvoeren op het gebied van vluchtelingen en de asielprocedure. Het kabinet wil de asielaanvragen op bepaalde gebieden beperken en dit leidde uiteindelijk tot een breuk binnen in de coalitie.

De vluchtelingencrisis is de afgelopen jaren enorm verergerd wegens een verhoogde toestroom van vluchtelingen vanuit voornamelijk Noord-Afrika maar ook vanuit andere werelddelen. De langslepende oorlog in Syrië, de hongersnood in Jemen en andere conflictgebieden hebben duizenden mensen verdreven om hun veiligheid en levensbestaan elders te zoeken in West-Europa. Zelfs als dit betekent voor gevaar voor eigen leven en diens kinderen. Want de meeste vluchtelingen komen aan boord van een veel te kleine boot die ook over bemand is met vluchtelingen. De nieuwsbeelden laten keer op keer bootrampen zien waarbij nagenoeg iedereen aan boord de reis niet overleefd.

Deze schrijnende situatie leidt in West-Europa niet per se tot actie maar eerder tot een politieke reactieve houding. De politici en beleidsmakers hebben namelijk enkel oog voor het terugdringen van de vluchtelingenstroom wat betekent dat men weinig tot niets geeft om het welzijn van de vluchtelingen an sich.

Volgens een VN-rapport zijn er wereldwijd in totaal 82 miljoen vluchtelingen. De meeste daarvan zijn Syriërs met een totaal van 4 miljoen vluchtelingen, gevolgd door Palestijnse vluchtelingen en op de derde plaats is Venezuela. Europa is niet voorbereid op de toenemende vluchtelingenstroom aangezien Europa sinds de Tweede Wereldoorlog nog niet zoveel migranten heeft zien binnentreden.

Om de toenemende vluchtelingenstroom aan te pakken, hebben westerse Europese landen al verschillende maatregelen genomen. Denemarken en Hongarije bijvoorbeeld hebben Damascus al bestempeld als een veilig gebied. Dat betekent dat vluchtelingen uit Syrië geen aanspraak meer kunnen maken op asiel in die landen. Hoogstwaarschijnlijk zal het niet bij Denemarken en Hongarije blijven. Daarnaast heeft de westerse media zoals gewoonlijk een negatief beeld gecreëerd, waarbij nu het woord ‘migrant’ al een negatieve bijklank creëert bij de publieke opinie. Beelden van migranten die zich misdragen in Ter Apel worden constant verspreid via de media en al gauw neemt de Nederlandse bevolking dit beeld over.

De werkelijke oorzaak van de toenemende vluchtelingenstroom is het neo-kolonialistisch beleid van Amerika en haar Europese bondgenoten die jarenlang constant de moslimlanden en de rest van de wereld uitbuit voor hun eigen kapitalistische belangen. Voorbeelden zijn de invasie van Irak, het steunen van dictators in de moslimlanden en de uitbuiting van grondstoffen in Afrika. Daarnaast is zijn er ook nog de financiële instituties zoals het IMF die aan de moslimlanden leningen verstrekt waarvan de rentes niet eens afbetaald kunnen worden. Met als gevolg dat de bevolking in een slechte economische situatie terechtkomen.

Het is enkel de hervestiging van de Islamitische Staat Al Khilafah in de moslimlanden die ervoor kan zorgen dat de moslims bevrijd worden van de kolonialistische tentakels van het Westen. Onder de rechtvaardigheid van de Khilafah hebben de moslims bescherming en recht op een eerbiedig leven. Vluchtelingen worden niet aan de kust afgeweerd of zelfs teruggeduwd naar zee. De geschiedenis bewijst hoe de Khilafah staat bereidwillend behoeftigen en vluchtelingen met open armen heeft behandeld.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland