Hizb ut Tahrir Nederland

Volgens PVV leider Geert Wilders leed Profeet Mohammed (saw) aan een hersenziekte, een soort hersentumor genaamd acromegalie. Hierdoor zou hij (saw) zijn gaan hallucineren. En zo zou hij (saw) Islam verzonnen hebben. Ware de meest eerbiedwaardige persoon aller tijden, Mohammed (saw) de Boodschapper van Allah, niet het onderwerp van deze nonsens, zou ik er nooit op gereageerd hebben. Want onnozele en lasterlijke artikelen als dezen zijn geen knip voor de neus waard.

Acromegalie is een ziekte die ondermeer enorme groei van ledenmaten en lichaamsdelen veroorzaakt. Een voorbeeld van iemand met deze ziekte was Rigardus Rijnhout, die met zijn 2 meter en 37 centimeter de langste man aller tijden in Nederland is.

Echter, noch de voorstanders van Profeet Mohammed (saw), noch zijn tegenstanders, heeft hem (saw) ooit beschreven met buitenproportionele of misvormde lichaamsdelen. De uiterst nauwkeurige beschrijvingen van Profeet Mohammed (saw) waarover we ook vandaag de dag nog beschikken spreken dus de bewering van Wilders, dat hij (saw) aan deze ziekte acromegalie zou hebben geleden, dus tegen. De bewering is absurd en wordt gemakkelijk van tafel geveegd.

Daarom is het het niet waard om veel energie te verspillen aan de andere absurde beweringen in het artikel van Wilders. Wilders doet het voorkomen alsof de moslims graag Islam willen verlaten, maar Profeet Mohammed (saw) is gegraveerd in hun harten. Bijna twee miljard moslims getuigen dagelijks dat hij (saw) de Boodschapper van Allah (swt). En zelfs in Europa is de naam Mohammed de populairste jongensnaam in veel steden, ook in Nederland.

Dit is wat Wilders eigenlijk wel weet, zo weten wij. Daarom haat hij de moslims zo, omdat de moslims zo trouw blijven aan hun Islam en Profeet Mohammed (saw). Daarom heeft hij het artikel geschreven waarin hij Profeet Mohammed (saw) beledigt en belastert; om de moslims te kunnen beledigen en te kwetsen.

Al zijn beledigingen en belasteringen van Islam, Profeet Mohammed (saw) en de moslims, zijn onderdeel van zijn haatcampagne tegen Islam en de moslims. Hij wenst niets anders dan tweespalt te creëren in de Nederlandse samenleving, en dit wordt hem mogelijk gemaakt door de zogenaamde “vrijheid” van de liberale democratie. Vanwege dit idee wordt het hem toegestaan om voortdurend zijn haat voor Islam uit te kotsen, en wordt hij hiervoor niet gestraft.

Maar aan deze situatie zal spoedig een einde komen. De Islamitische Staat Al Khilafa is namelijk in zicht in de Islamitische wereld. En deze staat zal niemand toestaan om haatcampagnes te voeren die tweespalt tot stand willen brengen. En deze staat zal de eer van Islam, Profeet Mohammed (saw) en de moslims beschermen. De Khilafa zal Wilders en zijn soortgenoten dus ter verantwoording roepen voor hun misdaden!

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland