Hizb ut Tahrir Nederland


Frankrijk:
Op zoek naar enigevorm van voordeel of belangin een bankroetesysteem;waarom zouden we?

Macron zet zijn strijd tegen “radicale” Islam een tandje bij. De recente heksenjacht van Frankrijk jegens de Moslims is slechts een van de vele uitingen in de lange geschiedenis van haat tegen Islam en de Moslims. Terwijl het Moslimbloed nog van hun moordachtige handen druppelt scanderen zij hun lege slogan: “Liberté, égalité, fraternité!”. Het was echter diezelfde façade die zij in gebruik name om te koloniseren, af te slachten en anderen te onderdrukken. Desondanks, wanneer de verkiezingstijd is aangekomen worden sommige Moslims toch verleid om te stemmen op seculiere partijen binnen het seculiere systeem in de hoop om iets van verlichting of voordeel voor de moslimgemeenschap te realiseren. Los van het evidente shar’i perspectief op dit issue, hoe logisch is dit vanuit een realistisch perspectief?

Het core-idee van de Westerse verlichtingsfilosofie en secularisme komt erop neer dat zij tegen het idee is van God die zich bemoeit met regelgeving of de ordening van het leven. De diverse religies en hun volgelingen worden getolereerd zolang hun geloof a-politiek is en samensmelt in het seculiere systeem. Anders zal het haar volgelingen dwingen hun religie te veranderen, zoals ook blijkt uit de roep voor een liberale islam, en te assimileren conform de dominante seculiere cultuur. Zelfs wanneer de volgelingen niet werken om verandering te realiseren binnen de Westerse samenlevingen en zich houden aan de wetten binnen de publieke ruimte.

Dit is omdat een voorwaarde voor acceptatie voor seculiere staten omvat niet alleen; het zich houden aan de regels, maar ook geloven in seculiere waarden en loyaliteit tonen jegens haar. Met andere woorden: secularisme is geen synoniem voor de goedkope slogan “vrijheid, gelijkheid, broederschap” maar voor repressieve assimilatie.

Dit is waarom zij emoties aanwakkeren tégen Islam om zo de repressieve en discriminatoire beleidsmaatregelen te kunnen rechtvaardigen. Wanneer de rechtsorde in contradictie is met hun beleid passen zij de wetgeving simpelweg aan. Net als de polytheïsten op het Arabisch schiereiland deden in de tijd van de profeet. Zij aanbaden de door de uit dadels gemaakt goden en wanneer zij honger hadden, aten zij hen op.

Ze dwingen de Moslims zelf om het lasteren van onze geliefde Profeet te accepteren en zijn initiatieven gestart om de Nobele Koran te “veranderen” en een “Franse” of “Liberale Islam” te realiseren. Deze radicaal seculiere mindset is gemeengoed geworden voor alle Westerse landen in hun beleid jegens Islam en de Moslims. Dus, het idee van een “neutrale staat” ten aanzien van de diverse religies en groepen binnen de samenleving, en de inclusiviteit van eenieder ongeacht achtergrond, blijkt dus wederom een grote illusie. Terwijl dit alles gaande is, hoe is het dan mogelijk dat de Moslims die in het westen leven verwachten iets van voordeel voor de moslimgemeenschappen te realiseren middels politieke deelname binnen dit bankroet systeem dat er openlijk voor uitkomt tegen Islam te zijn?

Het meest betreurenswaardige is dat Moslims, keer op keer zijn misleid ten aanzien van politieke deelname en het stemmen binnen dit corrupte systeem. In het geval van Frankrijk; hebben de Moslims massaal gestemd voor de “gematigde” centrum kandidaat, Emmanuel Macron. Inmiddels is hij de huidige president omdat men bang was dat de rechtse partij van Marine Le Pen aan de macht zou komen.

Voor de verkiezingen had de rechtse leider Le Pen, opgeroepen tegen “straatgebeden”, ze beschreef dit als een “Islamitische invasie” binnen de Franse samenleving”.

Voor de verkiezing noemde Macron de partij van Le Pen “de partij van haat” en zei: “Ik zal het niet accepteren dat mensen beledigd worden alleen maar omdat zij in Islam geloven.” Nu zorgde hij ervoor dat de walgelijke cartoons van Charlie Hebdo geprojecteerd werden op overheidsgebouwen. Hij heeft zelfs de grote Moskee van Pantin gesloten omdat zij een video hadden gedeeld waarin zij de cartoons van de Profeet (saw) bekritiseerden.

Le Pen noemde Moslims een “bedreiging” voor Frankrijk. Macron beschuldigde haar van het polariseren van Frankrijk en het aanzetten tot een “burgeroorlog”. Nu verklaart Macron dat de “Islam” zich in “crisis” bevindt en zweert dat hij de Moslims zal bevechten terwijl hij ze labelt als “Islamitische seperatisten.”

Zelfs de non-profit organisatie, Collective against Islamophobia in France (CCIF) welke Islamofobe incidenten documenteert staat op het doelwittenlijst van de overheid om verboden te worden. Een opmerkelijke paragraaf in het jaarlijks rapport van de CCIF uit 2016 leest als volgt:

“Naast haar aanwezigheid in de ECOSOC-raad gelieerd aan de VN, zendt de CCIF ieder jaar haar data naar de Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) welke zij gebruikt voor haar jaarlijkse rapport omtrent haatmisdrijven. De CCIF neemt ook deel aan de jaarlijkse conferenties van het Department of Democratic Institutions and Human Rights (DDIHR) waarin de voortgang (en achteruitgang) rondom mensenrechten worden onderzocht. 57 landen namen deel aan deze sessies, inclusief Frankrijk.

Dus zelfs wanneer een Moslimorganisatie werkt binnen het seculiere raamwerk wordt dit niet getolereerd en staat op de planning om ontbonden te worden. Dit is de boodschap van Frankrijk en andere westerse landen naar de Moslims.

De ironie is dat Macron de macht heeft gekregen door de Moslim stemmen. Hiermee zijn zij jammer genoeg participanten geworden in de haatcampagne tegen Islam. Hoe kunnen we desalniettemin keer op keer voor de gek worden gehouden en verleid worden tot politieke deelname binnen dit bankroet systeem om enige vorm van voordeel te realiseren? Dit terwijl zij Islam als haar vijand beschouwt.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

Bovenstaand artikel is vertaald uit het Engels en geschreven door Okay Pala mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland