Hizb ut Tahrir Nederland

Deens Parlement bekrachtigd gedwongen secularisatie van kinderen

Op maandag 28 mei 2018 is er over het laatste deel van het getto-plan van de Deense overheid politieke overeenstemming bereikt door heel het Deense parlement. Het resultaat: gedwongen institutionalisering van eenjarige kinderen voor 25 uur in de week om hen te indoctrineren met de Deense democratische tradities en waarden, nog voordat zij in staat zijn om te spreken. Het zijn dezelfde waarden die door de politici ondermijnt worden, en welke middels dreigementen met financiële straffen jonge kinderen opgedrongen zullen worden. Een politieke meerderheid in het land stelt dus duidelijk: of je voedt je kinderen vrijwillig op met democratische waarden, of de overheid zorgt ervoor dat de kinderen geïnstitutionaliseerd worden vanaf een jonge leeftijd en door de staat goedgekeurde onderwijs ontvangen. Als je de ouders niet kunt overtuigen, jaag je de kinderen na met dwang.

Gezien de geschiedenis van dwang en indoctrinatie van de kinderen van Groenland in de jaren 50 van het vorige eeuw kan niet gezegd worden dat de ervaring hiermee goed is.

Desalniettemin toont de koloniale mentaliteit wederom haar lelijke gezicht wanneer de politieke autoriteit niet in staat is mensen van een andere cultuur te tolereren.

Het nieuwe totalitaire initiatief komt eraan ondanks het feit dat verscheidene experts en onderzoekers hebben gewaarschuwd tegen het sturen van kinderen onder de 3 jaar naar een dagverblijf. Dit heeft namelijk schadelijke effecten op de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling van kinderen. Verscheidene experts wijzen erop dat excessieve institutionalisering van kinderen kan bijdragen aan verhoogde stress, narcisisme en rusteloosheid van adolescenten alsook volwassenen. Het is precies deze schadelijke praktijk welke wordt opgelegd aan Moslim kinderen in zogenaamde “getto-gebieden”. Het is tevens noemenswaardig dat Denemarken Europees recordhouder is betreffende het aantal uren die kinderen doorbrengen in het dagverblijf; maar er is geen commissie opgetuigd om te onderzoeken wat de impact van het dagverblijf is op het welzijn van kinderen. Anderzijds vond men het wel belangrijk een burka-commissie op te stellen.

Met de imam-wet is door de beperking van de “vrijheid van meningsuiting”, het inreisverbod, het niqabverbod en de voortzetting van het totaal aan inspanningen tegen “sociale controle”, “radicalisering”, alsook de restricties ten aanzien van privéscholen; is het racistische getto-plan een poging om een verstikkende ring rondom de Moslims te bewerkstelligen in het land, met staatsinterventies in alle facetten van hun leven, van de wieg tot aan het graf.

Dwang, gedachtenbeheersing en discriminatoire wetten zijn de enige middelen van de anti-Islamitische politici! Net wanneer de bodem werd bereikt met het niqab-verbod, groeven de politici het gat nog dieper en trapte ze de overblijfselen van de waarden rondom vrijheid verder de grond in.

Onschuldige kinderen hebben geen door de staat gemachtigde gedwongen scholing nodig. Het zijn de Deense politici waarbij het ontbreekt aan menselijkheid en de juiste waarden. De minister van Sociale Zaken claimde dat aandacht voor de kinderen het belangrijkst was en dat ze daarom gedwongen moeten worden te participeren binnen deze instituties. Het argument is op zichzelf absurd, maar de politieke hypocrisie is wederom duidelijk geworden gezien de wijze waarop afgewezen vluchtelingenkinderen worden behandelt met inhumane cynisme in Denemarken vandaag de dag.

De geschiedenis zal de obsessieve politici van dit land belonen met het krediet voor de afschaffing van de Deense democratie en het geven van de genadeklap aan de liberale ideologie van vrijheid in een Islamofobe hysterie. De hopeloze strijd tegen Islamitische opvoeding is slechts een uiting van de zwakte van Westerse idealen en de wanhoop van de politici.

Het wordt tijd dat politici zich realiseren dat de Moslims in Denemarken hun identiteit nooit zullen verloochenen, en al helemaal niet in het voordeel van een Westerse cultuur welke in een vrije val zit. De waarden van Islam zijn niet onderhandelbaar; en hoe harder zij duwen, des de steviger wij zullen vasthouden!

Net als de Moslims zich verenigen om kracht te vinden in hun Islam in de gezegende maand Ramadan, zullen de Moslims zich verenigen om stevig te staan ten aanzien van iedere deel van Islam, het maakt niet uit hoe erg de haatdragende het zal verachten.

Media bureau van Hizb ut Tahrir in Scandinavië

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland