Het eerste Nederlandse Patriot-luchtafweersysteem van de NAVO is sinds vandaag operationeel in Adana. Waarvan een op de Amerikaanse militaire vliegbasis in Incirlik en een op een civiele luchthaven, in het zuiden van Turkije om het Turkse grondgebied dat grenst aan Syrië te beschermen tegen mogelijke aanvallen met ballistische raketten vanuit Syrië. Aldus de NAVO en het ministerie van Defensie in Den Haag.

Naast Nederland hebben ook Duitsland en de Verenigde Staten Patriots geleverd. In totaal worden er zes Patriots gestationeerd tezamen met ongeveer 300 militairen uit ieder land. Naar verwachting zullen ook de patriots uit Duitsland en Amerika begin februari operationeel zijn in de steden Kahramanmaraş en Gaziantep.

Het plaatsen van dit Patriot-luchtafweersysteem door Nederland –en met name Amerika- wordt gedaan, voornemens de Turkse bevolking te beschermen tegen het kwaad van het Syrische regime. Althans, dat is wat men de mensen wil doen laten geloven. Echter, hoe mooi en geloofwaardig men het ook inpakt, de realiteit wijst op een totaal ander doel. Men gaat uit van een onjuiste premisse, namelijk dat Turkije bedreigd wordt door het regime van Basjaar al Asad. Dit is waanzin ten top. Turkije wordt op geen enkele manier bedreigd. Dit wordt nota bene bevestigd door Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken en J.A. Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal omtrent de ontplooiing van Patriot-systemen in Turkije; waarin zij het volgende zeggen “Op dit moment is er geen sprake van een acute dreiging tegen Turkije vanuit Syrië. Het regime lijkt niet de intentie te hebben Turkije aan te vallen en het heeft daartoe ook geen activiteiten ontplooid.”

Dus als de officiële bronnen zeggen dat Syrië, zelfs niet eens de intentie heeft Turkije aan te vallen, wat is dan wel de reden dat deze patriots worden gestationeerd? En waarom worden de patriots nu gestationeerd? Nu het brute Syrische regime van Assad dermate is verzwakt dat –volgens vele bronnen- zelfs de moeder van Assad haar eigen zoon heeft verlaten en vertrokken is naar het buitenland en Assad zijn paleis heeft moeten verruilen voor een cabinetje in een Russisch marineschip?

Het feit is dat het Syrische regime van Assad niet eens in staat is om de volksopstand in Syrië zelf, de kop in te drukken laat staan een nieuw front te openen met Turkije. Assad´s dagen zijn duidelijk geteld. Dus tegen wie moeten de Turken zich dan beschermen als het niet tegen Assad is en in welke context moeten we de plaatsing van deze patriots begrijpen?

Het antwoord moet gezocht worden in het bezoek van voormalig CIA baas David Petraeus die 3 september 2012 in Turkije bijeen kwam met zijn Turkse ambtsgenoten om te spreken over de toekomst van Syrië en over een mogelijk machtsvacuüm na de val van Assad, en hoe om te gaan met de steeds groter en sterker wordende Islamitische groeperingen die na de val van Assad een Islamitische Staat willen vestigen.

Het klopt dat de bevolking van Syrië die nu in opstand is tegen het brute regime gelooft in Islam en gelooft dat de enige juiste oplossing voor Syrië is, dat Syrië een Islamitische staat wordt die regeert met de wetgeving van Islam. De opstand van het volk is in al haar facetten een Islamitische opstand waar zij inmiddels meer dan 60.000 zielen voor opgeofferd heeft. Of vindt het Westen niet dat de moslims hun eigen politieke lot mogen bepalen?

Turkije heeft met de installatie van westerse patriots het zoveelste paard van Troje binnengehaald alleen dienen Ankara, Nederland en andere westerse landen te weten dat de moslimbevolking van Turkije haar Syrische medemoslims en een Islamitische staat niet ziet als bedreiging. Integendeel; zij zullen haar toejuichen wanneer het vaandel van Islam, dat beiden volkeren diep met elkaar verbindt, hoog geheven wordt.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland