En felicitatie voor het gezegende ‘Aid.

Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Laa Ilaaha Illallah, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, wa lillahilhamd, Allah lof zij aan Allah, de gebeden en vrede zij met de Boodschapper van Allah en zijn familie, metgezellen, bondgenoten en degene die hem volgt in zijn voetsporen, het islamitische geloof maakt tot het de basis voor zijn idee, en de ahkaam sjar’ijjah de maatstaf voor zijn handelingen en de bron van de bepalingen ervan maakt, en verder…

Boechaari heeft overgeleverd in zijn Sahieh van Moehammed ibn Ziyaad, hij zei: Ik hoorde Aboe Hoeraira (ra) zeggen: de Profeet (saw) of Aboel Qaasim (saw) zei: “Vast wanneer je hem ziet en verbreek wanneer je hem ziet, als hij verborgen is voor je vervolledig dan het aantal van Sja’baan tot dertig.”

Na observatie van de Hilaal van Shawwaal in deze nacht, donderdagnacht, is de hilaal niet volgens de sjar’ijja gezien, zodoende is donderdag de vervolmaking van de maand Ramadaan.

Bij deze gelegenheid, feliciteert de amier van Hizb ut Tahrir wereldwijd Ata ibn Aboe Khalil Rasjta (ha) jullie en alle zonen van deze edele Islamitische Oemma met het ‘Aid (feest). Hij vraagt Allah (swt) ons te zegenen met de vestiging van de Khilafah Staat, die de Sjar’a van Allah (swt) zal implementeren op aarde, de Islamitische Boodschap zal uitdragen tot de wereld als boodschap van leiding en licht. De rechtschapen staat die de landen zal bevrijden en recht zal doen aan de onderdanen, de staat van Djihaad waarmee het zal openen. Dus zullen de mensen zijn terugkomst en zijn openingen toejuichen (takbier). Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Laa Ilaaha Illallah, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, wa lillahilhamd,http://hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_9511

Zo wil ik ook de directeur van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir en alle medewerkers van de amier van Hizb ut Tahrir, en de moslims in het algemeen feliciteren met het gezegende ‘Aid oel Fitr.

Oh moslims overal ter wereld…

Ik vraag Allah (swt) om het vasten en qijaam van ons, jullie en de moslims te accepteren, evenals het buigen, neerknielen en andere handelingen. Ook vraag ik hem om de Islamitische Oemma te eren en Allah (swt) eert deze door de rechtschapen rechtgeleide Khilafah waarachter men bescherming zoekt en van waarachter men vecht. Gebaseerd op het Boek van Allah (swt) en de Soenna van Zijn Boodschapper (saw). En dat is voor Allah ‘Aziez.

Oh moslims overal ter wereld…

Het Centraal Media Bureau kondigt aan dat zij felicitaties en zegeningen voor het gezegende ‘Aid oel Fitr in zijn kantoor in Beiroet, gelegen in Al Mazraa – Columbia Center – de tweede verdieping zal ontvangen.

‘Aid Moebarak en Moge Allah (swt) onze en jullie goede daden accepteren

Moge Allah’s vrede, barmhartigheid en zegeningen zijn over jullie.

De nacht die de maand Ramadaan van het jaar 1431 H vervolmaakt.

Osman Bakhash

Directeur van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland