Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag

Asalaamu ‘aleykum! Moge Allah (swt) u en de Oemma beschermen en de overwinning geven aan de Oemma middels u. Ik heb twee vragen en ik bid dat Allah (swt) het makkelijk voor u maakt.

1.Wat is uw mening volgens Islam aangaande polio vaccinatie waarvan de Westerse wereld en Amerika  claimen om sommige derde wereldlanden te helpen zonder een vergoeding?

2.Is het toegestaan volgens de Sjar’ijja om producten zoals bonen te kopen ten tijde van het oogsten, wanneer zij in overvloed zijn, tot aan de periode wanneer de voorraad klein is en het dan te verkopen tegen een betere of hogere prijs?

JazakAllahu khayran

Yusuf Adamu, Abuja, Nigeria

Antwoord

Wa Alaikumu as-Salaam wa Rahmatullah wa Barakatuhu

Ten eerste: Vaccinatie is een medicjin. Het is aangeraden om op zoek te gaan naar een medicijn en niet verplicht. De bewijzen hiervoor zijn:

1. Overgeleverd door Abu Hurairah (ra) dat de Profeet (saw)  heeft gezegd:“Allah (swt) heeft geen ziekte gezonden, behalve dat Hij (swt) ook haar genezing heeft gezonden.”(Boekhari)

Overgeleverd door Jabir ibn Abdullah dat de Profeet (saw) heeft gezegd:“Elke ziekte heeft een geneesmiddel. Wanneer een correcte geneesmiddel aan de ziekte wordt toegediend, dan wordt het genezen met de toestemming van Allah (swt).”

Overgeleverd door Abdullah ibn Mas’oed (ra):

“Allah (swt) heeft geen ziekte nedergezonden, behalve dat Hij (swt) ook een medicijn ervoor heeft nedergezonden. Degenen die erover weet (het medicijn), dan weet hij erover. Degene die er niet over weet (het medicijn), dan weet hij er niet over.”(Ahmad)

Deze overleveringen bevatten instructies. Elk ziekte heeft een medicijn die de ziekte geneest. Dit is een aanmoediging om te zoeken naar het medicijn welk lijdt tot het genezen van de ziekte door middel van de toestemming van Allah (swt). Het is een instructie en geen verplichting.

2. Anas (ra) overlevert dat de Profeet (saw) heeft gezegd:

“Er is geen ziekte welk Allah (swt) heeft geschapen, behalve dat hij ook een remedie ervoor heeft geschapen. Zoek dus naar het medicijn.”(Ahmad)

Osama Ibn Shareek zei:“Ik benaderde de Profeet (saw) en zijn metgezellen. Zij zagen eruit alsof er vogels op hun hoofden zaten. Ik groette hen en ging zitten. Er kwamen heel veel bedoeines van hier en daar en zij vroegen: O Boodschapper van Allah (saw), dienen wij opzoek te gaan naar het medicijn?” Hij (saw) zei:

“Jazeker, O slaven van Allah! Ga opzoek naar het medicijn, want Allah (swt) heeft geen ziekte geschapen, behalve dat hij ook een remedie voor heeft geschapen, afgezien van één ziekte.”Zij zeiden: En dat is dat? “Hij zei: “Al Haram (dood).”

In de eerste overlevering beveelt hij (saw) om naar het medicijn te zoeken. En in deze hadith is zijn antwoord aan de bedoeine was om voor de medicijn te zoeken, omdat Allah (swt) geen ziekte heeft nedergezonden, behalve dat Hij (swt) ook een remedie heeft nedergezonden. De toespraak in beide overleveringen kwamen in een vorm van een bevel welk een algemene bevel impliceert en geen verplichting, ondanks dat het onderwerp over een definitieve kwestie gaat.

Een definitief verzoek vereist een Qareena (indicatie) in haar aanwezigheid. In beide overleveringen is er geen Qareena welk een verplichting indiceert. Ter aanvulling; er zijn velerlei overleveringen die een mogelijkheid indiceren om niet op zoek te gaan naar een medicijn, welk de indictatie van de verplichtingen van beide overleveringen teniet doet.

Imraan bn Hasein overlevert dat de Profeet (saw) heeft gezegd:

“Zeventigduizend van mijn Oemma zullen het Paradijs betreden zonder verantwoording af te leggen.”Zij vroegen:” Wie zijn zij O Boodschapper van Allah (saw)?” Hij (saw) zei:“Zij zijn degenen die zich niet laten uitbranden (cauteriseren)  noch behandelen zij zichzelf met Roeqya en zij vertrouwen in Allah.”(Moeslim)

Roeqya en uitbranden is een vorm van medicijn.

Ibn ‘Abbas (ra): “Deze zwarte vrouw kwam naar de Profeet (saw) en zei: “Ik heb epileptische aanvallen, waardoor ik wordt onthuld. Doe doe’a aan Allah voor mij.”Hij (saw) zei:

“Indien jij het wenst; wees geduldig en jij zult het Paradijs verkrijgen; Indien jij het toch wenst, dan vraag ik Allah (swt) om jou te genezen.”(Boecharie)

Zij antwoordde: “Ik zal geduldig blijven! Echter, mijn lichaam wordt onthuld. Doe dus doe’a voor mij dat mijn lichaam niet wordt onthuld.” En hij (saw) deed doe’a voor haar.”

Deze twee overleveringen indiceren de mogelijkheid om geen medicijn te zoeken.

Dit vertelt het gehele kwestie:

فتداووا،تداووا“, Om ‘op zoek te gaan’ naar een medicijn is geen verplichting. Het is daarom toegestaan of aangeraden. De hoogte van het aanbevelen van de Profeet (saw) maakt het bevel van het zoeken naar een medicijn, welk in de overlevering wordt vermeldt, enkel aanbevolen. Daarom is het oordeel over vaccinatie dat het aangeraden is, omdat de vaccinatie een medicijn is en het is aangeraden om op te zoek te gaan naar genezing. Het is niet verplicht. En het is toegestaan om genezing te zoeken bij een niet-Moslim dokter, ookal gaat het om een betaalde of onbetaalde hulp. Wie ook op zoek gaat naar vaccinatie; het is toegestaan.

Er is ook een andere kwestie welk ik wil laten herinneren, namelijk het assisteren van ongelovige kolonialisten in de Moslimlanden, of het nou om medicatie of andere aspecten gaat, vooral wanneer zij het gratis hulp noemen, dan worden deze initiatieven voornamelijk gebruikt als platform om de hegemonie van de ongelovige kolonialisten door te drukken en hun invloeden in de landen, en voor het plunderen van haar welvaart en rijkdom. De kapitalistische staten geven geen gratis hulp, zonder dat zij er iets voor terugvragen, want zij hebben geen spirituele waarden, waardoor zij de behoeftigen kunnen helpen. Echter, hun waarden zijn materialistisch en zij willen hun kwaadaardige belangen behartigen middels hulp…de Moslims dienen hiervan bewust te zijn.

Ten tweede: Monopolie is absoluut verboden in Islam. Het Goddelijke Oordeel dat het verboden is, vanwege een expliciet verbod welk in een expliciete overlevering is genoemd.

M’uammar bin Abdullah zei dat de Profeet (saw) heeft gezegd:

“Niemand monopoliseert, behalve een onrechtvaardige.”(Moeslim).

Het verbod in deze overlevering is een bindend verzoek om weg te blijven van deze handeling en het kwaadspreken over een monopolist door hem te beschrijven als een onrechtvaardige. De onrechtvaardige is een zondaar en dit is een qariena (indicatie) welk indiceert dat het Talab (verzoek) van het wegblijven van deze handeling een bindend verzoek is. Deze hadieth bewijst een verbod op monopolie. Een monopolist is degene die goederen verzamelt en anticipeert op de prijs om toe te nemen in de markt. Of het wordt verzameld door te kopen, oogst van het vaste land, het type oogst welk hij persoonlijk eigent of het schaarste van zijn eigen teelt. Hij collecteert dus door het monopoliseren om het duurder te verkopen, waardoor het moeilijk wordt voor de mensen van het land om het te kopen. Op basis hiervan is het verhogen van het prijs aan de mensen verboden (haraam) volgens hetgeen Ma’qal bn Yaasir die zei: De Profeet (saw) heeft gezegd:

«مَنْدَخَلَفِيشَيْءٍمِنْأَسْعَارِالْمُسْلِمِينَلِيُغْلِيَهُعَلَيْهِمْ،فَإِنَّحَقًّاعَلَىاللهِأَنْيُقْعِدَهُبِعُظْمٍمِنَالنَّارِيَوْمَالْقِيَامَةِ»

“Degene die ernaar streeft om de kosten (van producten) voor de Moslims probeert te verhogen, dan zal Allah, de Allerhoogste, in het midden van het Vuur plaatsen op de Dag des oordeels.”

Daarom is het oppotten ook verboden en het is niet toegestaan om landbouw producten tegen een lage prijs aan te schaffen op basis van haar beschikbaarheid op de markt en dan opslaan totdat haar beschikbaarheid in de markt minder wordt of niet meer bestaat, en dat men op dat moment het product aanbiedt tegen een hoger prijs, omdat dit de realiteit is van monopolie en het is verboden zoals wij hierboven hebben aangetoond.

Jullie broeder,
Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland