Hizb ut Tahrir Nederland

De Amsterdamse tak van de VVD, maakte op dinsdag 8 juli jl. op haar website melding van de noodzaak om kweekvijvers voor radicaal-islamitisch gedachtegoed in de kiem te smoren. Organisaties als Hizb ut Tahrir zouden volgens de VVD een springplank voor terroristen kunnen zijn, aldus VVD-veiligheidswoordvoerder Dilan Yesilgoz-Zegerius.

De oproep om Hizb te verbieden omdat het een voedingsbodem zou zijn voor terrorisme werd ook in 2004 betoogd door Zeyno Baran, voormalig directeur veiligheid van het Amerikaanse Nixon Center in het onderzoeksrapport “Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political Insurgency’’ Echter is deze aantijging achterhaald en niet geloofwaardig volgens vele objectieve analisten en intellectuelen aangezien het niets anders is dan schieten met losse flodders.

Dit soort oproepen om het zogeheten radicalisme aan te pakken zijn niets anders dan opgeworpen rookgordijnen om een repressieve en preventieve aanpak door te voeren, door slechts een deel te benoemen om vervolgens het geheel aan te pakken. In 2001 gebruikte men de aanvallen op de Twintowers, in 2002 de massavernietigingswapens en nu zijn het de zogenaamde Syriëgangers om Islam en de Moslims aan te vallen.

Zo riep de CU (ChristenUnie) in dit kader vorige week al op tot een verbod op de Islamitische vlag. Deze zou namelijk evenals het hakenkruis een fascistisch symbool zijn. In werkelijkheid staat deze vlag symbool voor het Islamitisch credo en de wens van de Moslims om in de Islamitische wereld onder een Islamitische Staat te leven. Dit in tegenstelling tot de nationale vlaggen die symbool staan voor koloniaal gezag en repressief beleid van door het westen geïnstalleerde postkoloniale regeringen in de Moslimwereld.

Het is evident dat deze stemmingmakerij de alom gevreesde polarisatie juist in de hand werkt, daar Islamitische symbolen en heilige waarden keer op keer mikpunt zijn van stemmingmakerij. Desgelijks maak de VVD zich schuldig aan suggestieve berichtgeving door te stellen dat Hizb ut Tahrir door het nastreven van een ‘extreem’ doel en het hanteren van een intimiderende methode, een kweekwijver is voor terroristische organisaties. Hiermee wekt zij de suggestie op dat de partij in Nederland werkt om de regering omver te werpen en bereid is om geweld te gebruiken. Echter werkt Hizb ut Tahrir uitsluitend op intellectueel en politiek wijze om de Moslims in staat te stellen de Islamitische manier van leven te hervatten. De Partij roept daarom op tot de hervestiging van de Islamitische Staat in de landen van de Moslims; de Islamitische Staat, Khilafah, zodat Islam weer toegepast kan worden in het dagelijks leven, de staat en de samenleving.

Hizb ut Tahrir is van mening dat geweld geen onderdeel mag zijn van de methode ter verandering van de regimes in de landen van de Moslims. Hizb ut Tahrir gebruikt daarom geen geweld om haar doel te realiseren.

De partij onderneemt geen activiteiten in het westen om de Khilafah in de westerse wereld te stichten. Het werk in het westen beperkt zich tot het uitdragen van de boodschap van Islam, het beschermen van de identiteit van de Moslims en het steunen van de oproep tot Khilafah in de Moslimlanden.

Wij van Hizb ut Tahrir zijn van mening dat verschillende visies en meningen op een waardige manier bediscussieerd dienen te worden en wij zijn er dan ook toe bereid om met iedereen een eerlijke discussie aan te gaan over het zogenaamde gevaar van onverdraagzaamheid, ‘extremisme’ of andere kwesties die de Moslims aangaan.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland