veelgestelde vragen

FAQs

Hizb ut Tahrir heeft zich ten doel gesteld om de mensen terug te leiden naar de juiste manier van leven. Dit is de manier van leven waar de Wet van Allah (swt) gevolgd wordt bij alle kwesties, in ieder bereik.

"En Ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Adh Dhaariyaat 51, vers 56)

Om dit te kunnen realiseren streeft Hizb ut Tahrir de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa na. De Islamitische Staat Al Khilafa is de staat die de Sjari'a van Allah (swt) ten uitvoer brengt, zodat wanneer er een kwestie is deze met Islam opgelost wordt.

Enkel door te regeren met Islam, door de Sjari'a van Allah (swt) in de praktijk toe te passen, kunnen de moslims alles dat Allah (swt) geboden heeft na komen en alles dat Allah (swt) verboden heeft verlaten.

De werkwijze van Hizb ut Tahrir is gebaseerd op de Siera van de Profeet (saw). Het is de methode van de Profeet (saw) nadat hij (saw) door Allah (swt) als boodschapper was gestuurd om de Islamitische Staat Al Khilafa te vestigen en het land van Koefr te veranderen in het land van Islam, en de Djahiliya samenleving te veranderen in een Islamitische samenleving. Deze methode bestaat uit drie fases:

- De eerste fase: de fase van cultivatie

In deze fase is worden er individuele personen gezocht die overtuigd zijn van het idee en de werkwijze van de Partij. Dit is noodzakelijk om een groep te kunnen samenstellen en op te richten die de denkbeelden van de Partij kan uitdragen.

- De tweede fase: de fase van interactie met de oemma

In deze fase wordt de oemma gestimuleerd om voor Islam te strijden en de da'awa uit te dragen, en wel zo dat de natie werkt aan vestiging van Islam in het dagelijks leven, de samenleving en de staat. Oftewel de Islamitische Staat Al Khilafa.

- De derde fase: de fase van verandering van de staat

In deze fase wordt de regering overgenomen en wordt Islam volledig en alomvattend ten uitvoer gebracht, en wordt de boodschap van Islam aan de wereld verkondigd.

De vestiging van de Islamitische Staat zal plaatsvinden door da'awa (uitnodiging) en noesra (hulp) van de mensen met macht en invloed voor de ideeën waartoe Hizb ut Tahrir oproept. Dit is hoe de Profeet (saw) de Islamitische Staat stichtte in Al Madina. Dankzij zijn (saw) da'awa tot Islam raakten de mensen met macht en invloed in Yathrib overtuigt van het idee dat Islam toegepast moest worden in het dagelijks leven, de staat en de samenleving. Zij nodigden de Profeet (saw) daarom uit om de Islamitische Staat te vestigen in hun stad. Bij Al ‘Aqaba gaven zij hem (saw) de eed dat zij hem (saw) als leider zouden nemen, zouden gehoorzamen en zouden beschermen tegen iedere vijand. Dit is noesra. Daarop vertrok de Profeet (saw) met zijn metgezellen uit Mekka naar Yathrib. Yathrib werd daar Al Madina, de Islamitische Staat geleid door de Profeet (saw).

De da'awa van Hizb ut Tahrir is om de publieke opinie te veranderen in de landen van de moslims, zodat de moslims zich realiseren dat Islam een alomvattende ideologie die de enige juiste oplossingen bevat voor al de mogelijke kwesties, en zodat de moslilms terug verlangen naar het regeren met Islam.

"Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij veranderen hetgeen in hun hart is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ar Ra'ad 13, vers 11)

 

Als de publieke opinie zo is, dan is het natuurlijk en onvermijdelijk dat er onder de mensen met macht en invloed enkelen zullen zijn die hierdoor beïnvloedt worden. Deze mensen met macht en invloed zullen dan de bron van de noesra worden.