Hizb ut Tahrir Nederland

Na de formatie van de eenheidsregering, was de president van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas, ijverig om bericht te geven teneinde de internationale gemeenschap gerust te stellen, zeggende: “De regering is toegewijd aan het principe van de 2 staten met de grenzen van 1967, hiermee toegewijd aan de erkenning van de staat van Israël. Het keurt geweld af en respecteert de verdragen die ondertekend zijn, inclusief het coördineren van de veiligheid met Israël, alsook de beslissingen van het Midden-Oosten Kwartet. (Middle East International Newspaper, 03-06-2014)

Ondertussen benadrukte de premier Dr. Rami Alhamdulillah gedurende de eerste sessie van de Regering van Nationale Verzoening “de betrokkenheid van de regering bij het politieke programma van de PLO en het in acht nemen van al de overeenkomsten die zijn gesloten tussen de overheid van Israël en de PLO.” (Ma’an News Agency 03/06/2014)

Wij van Hizb ut Tahrir hebben altijd en zullen altijd alle acties van de PA en haar opeenvolgende overheden verwerpen in hun opgeven van en het doen van concessies over het gezegende land van Palestina en haar heiligdommen. De Joodse bezetter die hierdoor vrijspel heeft om het in de steek gelaten Palestijnse volk streng te berechten door middel van het veiligheidsprotocol, volgens de uitlatingen gedaan door het hoofd van de PA. Wij benadrukken het volgende:

De PLO en haar tak de PA hebben de Palestina kwestie gekidnapt en gedomineerd door de internationale betrekkingen en met de onrechtvaardige regeringen in de Islamitische wereld, met name de Liga der verraad “de Arabische Liga”. De PLO en de PA heeft het merendeel van Palestina achtergelaten voor de joden en hebben hun veiligheid gewaarborgd naar gelang de overeenkomsten getekend door de bezettende entiteit.

De opeenvolgende overheden die geformeerd zijn door de PA, hebben vanaf het begin de benadering van de PLO en de PA gevolgd om concessies te doen, en de recente eenheidsregering volgt dezelfde weg. Dit is bevestigd door uitlatingen gedaan door het hoofd van de PA en het hoofd van de overheid. De last van deze misdaad wordt gedragen door beide autoriteiten en eenieder die hen hierin ondersteunt of zijn mond houdt.

Evenementen en politieke uitlatingen van al de partijen hebben aangetoond dat hetgeen is gebeurt niets te maken heeft met bemiddeling en verzoening, maar dat het onderworpen is aan de grote machthebbers en de landen uit de regio, met name de staat van Sisi. Dit om de PLO en de PA te versterken en hen in staat te stellen de kwestie Palestina te elimineren ten gunste van de Joodse bezetting en de belangen van Amerika in de regio. In ruil voor een breekbare entiteit van de PA welke onderworpen is aan de autoriteit van de bezetting en dominantie van het Westen en Amerika, in ruil voor besmette gelden die sommige Palestijnse facties gekregen hebben om hun handlangers in het zadel te houden.

We beëindigen dit statement door te stellen dat Allah iedereen ter verantwoording zal roepen die het Heilige Land heeft achtergelaten en ermee onderhandeld heeft. Dit land zal geen plaats zijn voor de Joden en het zal in sha Allah bevrijd worden. Het overeenkomstig werk moet zijn voor haar bevrijding en ontworteling van de Joodse bezetter en niet voor een deelgenootschap van het Heilige land met hen. Een van de grootste zondes is het erkennen van de Joodse entiteit. De consequenties van zo’n besluit en consensus hierover zal een uiting zijn van ernstige onrechtvaardigheid en ellende naar het volk van Palestina. De partijen die het eens zijn over dit kwaad: hun berouw in deze wereld en het Hiernamaals zal voor hen niet vruchtbaar zijn.

“Wij hebben u waarlijk het Boek (de Koran), dat de waarheid bevat, nedergezonden, opdat gij tussen de mensen zoudt richten door hetgeen Allah u heeft onderwezen. En wees geen pleiter voor de oneerlijken”.[VBK An-Nisa 4, ayah 105]

Mediabureau Hizb ut Tahrir Palestina

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland